Nedväxling (manuell)

Likt det du lärde dig i förra delmomentet, att du ska växla upp när du ökar farten, ska du på motsvarande sätt växla ner när du minskar farten. Detta gäller både om bilens hastighet minskar på grund av att du bromsar eller om hastigheten minskar på grund av exempelvis en uppförsbacke. Lämplig övningsplats: Parkeringsplats, lugnt industri- eller villaområde.


Indelning

Växla ner

Växla ner i samband med sväng

Växla ner i samband med sväng med skymd siktVäxla ner

När du växlar ner ska du lägga i den växel som passar den nya farten. Du bromsar/hastighetsminskar först och sedan växlar du ner. Om du kraftigt minskar fart kan du gå direkt från exempelvis 5:an till 2:an eller 4:an till 2:an. 


Så här växlar du ner:

 1. Släpp gasen.
 2. När farten har minskat trycker du ner kopplingen och lägger i den nya lägre växeln.
 3. Höj kopplingen försiktigt samtidigt som du ger lite gas. 


Notera: Tänk på att du inte ska lägga i den lägre växeln innan fartminskningen.


Växla ner i samband med sväng

Så här gör du när du ska svänga och växla ner:

 1. Kontrollera trafiken bakom med innerspegeln (och sidospeglarna vid behov) och ge tecken med blinkers åt det håll du ska svänga.
 2. Släpp gasen för att motorbromsa. Håll foten över bromspedalen och bromsa om det behövs.
 3. Lägg i den lägre växeln och fortsätt bromsa samtidigt som du släpper upp kopplingen. Detta rekommenderas att du gjort klart innan svängen.
 4. Kontrollera trafiken i korsningen.
 5. Du ska ha bromsat så pass mycket innan svängen att du kan genomföra svängen utan att bromsa mer. När du genomför svängen ska även kopplingen vara helt uppe.
 6. Direkt efter svängen ska du kontrollera din nya trafikmiljö, skyltar eller annat för att sedan bestämt öka farten igen och växla upp samtidigt som du kontrollerar bakomvarande trafik.Växla ner i samband med sväng med skymd sikt

Om det är skymd sikt vid korsningen där du ska genomföra svängen kan du behöva växla ner ända till 1:ans växel. Då blir nedväxlingen vid sväng lite annorlunda än vad vi gick igenom ovan.


 1. Kontrollera trafiken bakom och ge tecken med blinkers.
 2. Bromsa med bromspedalen och när farten är tillräckligt låg lägger du i 1:ans växel.
 3. Ha kopplingen i dragläge och kontrollera bilens fart med kopplingen i svängen tills du ser att det är fritt och du kan fortsätta köra. Du ska även vara beredd att stanna om trafiksituationen kräver det.