Enkelriktad gata och placering i korsning vid enkelriktat

I denna del kommer vi att gå igenom hur du känner igen en enkelriktad gata och hur du placerar bilen vid korsning när du kör på en enkelriktad gata. Lämplig övningsplats: Enkelriktad gata.


Indelning

Enkelriktad gata

Placering vid sväng


Enkelriktad gata

När du kör på en enkelriktad gata finns endast körfält i en riktning. Därmed finns det ingen mötande trafik och fordon kör åt samma håll på gatan. Däremot så kan det finnas undantag för cyklister vilket betyder att du kan få möte av cyklister.


Du känner igen en enkelriktad gata genom vägmärket Enkelriktad gata (A) som visar åt vilket håll enkelriktningen går åt. Du kan även känna igen en enkelriktad gata genom vägmärket Förbud mot infart med fordon (B). Detta vägmärke visar att du inte får köra in på gatan eftersom den är enkelriktad. Ser du baksidan av vägmärket (du känner igen det för vägmärket är böjt) vet du att du kör på en enkelriktad gata.Notera: Det finns fler sätt att känna igen en enkelriktad gata, till exempel att fordon är parkerade åt samma håll på endast ena sidan av vägen. På en enkelriktad gata är även väjningsplikt- och stopplinjer målade över hela gatans bredd.


Placering vid sväng

När du kör på en enkelriktad gata och ska svänga vänster i en korsning ska du placera bilen på ett annat sätt jämfört med en dubbelriktad gata som vi gått igenom innan.


Så här ska du placera bilen vid sväng i korsning från enkelriktad gata:

  • Högersväng (A): Likt en dubbelriktad gata så placerar du bilen till höger nära vägkanten. 
  • Vänstersväng (B): Placera bilen till vänster nära vänstra vägkanten. Sedan tar du ut svängen som vanligt då du ska räkna med att det kan komma mötande fordon från den nya gatan du svänger in på, om den inte också är enkelriktad.