Start i motlut (manuell)

Att starta i motlut (uppförsbacke) kan till en början kännas lite läskigt eftersom bilen kan börja rulla bakåt om ingen broms är i. Därför ska du lära dig hur du startar i motlut både med och utan parkeringsbromsen. Lämplig övningsplats: En väg med lutning (en backe) med så lite trafik som möjligt.


Indelning

Starta i motlut med hjälp av parkeringsbromsen

Alternativ övning till start i motlut med hjälp av parkeringsbromsen

Start i motlut utan parkeringsbromsen


Starta i motlut med hjälp av parkeringsbromsen

När du börjar den här övningen ska parkeringsbromsen vara i så att inte bilen börjar rulla i backen. Denna manöver använder du om du exempelvis parkerat i en backe och det står fordon tätt bakom och framför dig. Målet är därför att bilen skall stå helt stilla i övergången från parkeringsbromsen till dragläget. Ett tips är att börja i svagt lut för att senare öka svårighetsgraden med hjälp av brantare lut.


Så här gör du:

1. Tryck ner kopplingen och lägg i 1:ans växel.

2. Höj kopplingen försiktigt tills du känner att bilen vill dra iväg och motorns ljud förändras något (dragläget).

3. Lossa parkeringsbromsen försiktigt och försök stå stilla med hjälp av kopplingen. Justera kopplingen beroende på hur bilen beter sig:

  • Rullar bilen framåt så trycker du ner kopplingen något.
  • Rullar bilen bakåt så höjer du kopplingen något

4. Du skall nu kunna balansera bilen så att den står helt stilla i lutet.

5. Kontrollera bakomvarande trafik: Titta i innerspegeln, vänster sidospegel och över axeln (döda vinkeln).

6. Om vägen är fri kan du ge tecken med blinkers.

7. Ge lite gas och höj kopplingen försiktigt för att börja köra framåt.


Notera: Parkeringsbromsen kan antingen vara en spak eller en knapp med ”P”.Alternativ övning till start i motlut med hjälp av parkeringsbromsen

Det kan kännas läskigt att bilen rullar bakåt så därför kan du istället börja med att vända bilen så att du står i medlut (nedförsbacke) och hitta dragläget med backväxeln. Då känns det inte lika läskigt om du börjar rulla eftersom du rullar framåt. Allting är lika som övningen ovan, skillnaden är att du nu använder backväxeln (R) istället för ettan.


Gör övningen i en backe utan trafik så att du kan fokusera på starten och att hitta dragläget utan att kontrollera trafiken och ge tecken med blinkers. Även i denna övning ska parkeringsbromsen vara i när du börjar.Så här gör du: 

1. Tryck ner kopplingen och lägg i backväxeln (R).

2. Höj kopplingen försiktigt tills du känner att bilen vill dra iväg och motorns ljud förändras något (dragläget).

3. Lossa parkeringsbromsen försiktigt och försök stå stilla med hjälp av kopplingen. Justera kopplingen beroende på hur bilen beter sig: 

  • Rullar bilen framåt så höjer du kopplingen något.
  • Rullar bilen bakåt så trycker du ner kopplingen något.

4. Ge lite gas och höj kopplingen försiktigt för att börja köra bakåt.


Start i motlut utan parkeringsbromsen

Denna övning ska du göra i mindre lutning och det ska inte vara något fordon bakom eftersom risken är stor att du rullar bakåt under övningen. När du börjar denna övning ska du ha i neutralläge (friläge) och bromspedalen nedtryckt istället för att ha i parkeringsbromsen.


Så här gör du:

1. Tryck ner kopplingen och lägg i 1:ans växel.

2. Titta i innerspegeln och kontrollera att det inte finns något bakom.

3. Höj kopplingen försiktigt tills du känner att bilen vill dra iväg och motorns ljud förändras något (dragläget).

4. Släpp bromspedalen och försök att få bilen att stå stilla med hjälp av endast kopplingen.

5. Kontrollera bakomvarande trafik: Titta i innerspegeln, vänster sidospegel och över axeln (döda vinkeln).

6. Om vägen är fri kan du ge tecken med blinkers.

7. Ge lite gas och höj kopplingen försiktigt för att börja köra framåt.