Kontrollampor

Fordonskännedom handlar om att du ska veta hur bilen och dess olika system fungerar samt att du ska kunna ta reda på om något är fel med bilen. Det enklaste sättet att se om något är fel är att titta på instrumentpanelen om någon kontrollampa (även kallad varningslampa) lyser. I denna del går vi igenom vad dessa lampor betyder. Tänk på att om du vill veta något om bilen kan du alltid titta i instruktionsboken till bilen. Lämplig övningsplats: Uppfart, parkering eller garage när bilen står stilla.


Indelning

Färgen på kontrollampan

Vanligaste kontrollamporna


Färgen på kontrollampan

Varningslamporna är i olika färger för att hjälpa dig att avgöra hur viktig/allvarlig det som lampan informerar om är.

  • Röd lampa: Detta är något mer allvarligt där du generellt ska stanna bilen, stänga av motorn och åtgärda det direkt. Stanna så snabbt som möjligt på ett trafiksäkert sätt.
  • Gul lampa: Detta är något mindre allvarligt och du behöver inte stanna och undersöka saken direkt, utan det kan du göra lite senare.
  • Grön/blå lampa: Detta är inget fel på bilen utan endast en upplysning om att exempelvis blinkers är påslagna (grön) eller att helljus är påslaget (blå).Vanligaste kontrollamporna

Här är de vanligaste kontrollamporna och vad de betyder:


Bromsvarning (A): Något är fel angående bromsar, exempelvis att parkeringsbromsen är åtdragen eller att bromsvätskenivån är för låg. Om bromsvätskenivån är för låg får du inte köra vidare, bilen måste bärgas.


Motorolja (B): Oljenivån eller oljetrycket är för lågt. Stanna så fort som möjligt, stäng av motorn och fyll på med motorolja så att inte motorn skär ihop. Fungerar det inte att fylla på med motorolja behöver du söka hjälp hos en verkstad.


Laddning (C): Något är fel med bilens batteri. Exempelvis kan det vara att batteriet är gammalt och slitet eller att det är något fel på generatorn som laddar batteriet. Du kan köpa nytt batteri hos en verkstad eller på många bensinmackar. Om det är generatorremmen kan en verkstad åtgärda felet.

Motortemperatur (A): Motortemperaturen är för hög och motorn kan överhettas. Stanna så fort som möjligt och låt motorn svalna. Prova att fylla på med kylarvätska (glykol och vatten) och om lampan börjar lysa igen bör du söka hjälp på en verkstad.


ABS, bromssystem (B): Någonting är fel med bilens ABS-bromsar och det finns risk att bilens hjul låser sig när du bromsar kraftigt om ABS-bromsarna inte fungerar.


ESP, antisladdsystem (C): Om lampan blinkar så är det inget fel, då fungerar ESP-systemet. Om lampan lyser konstant är det något fel med systemet eller så är det avsiktligt inaktiverat.

Airbag, krockkudde (A): Något är fel eller så är krockkudden urkopplad.


Avgassystem (B): Något är fel med avgassystemet. 


Bränsle (C): Bränslenivån är låg och du behöver tanka. Vanligtvis finns det runt sju till tio liter kvar, men du bör tanka så snart som möjligt för att vara på den säkra sidan.

Spolarvätska (A): Spolarvätskenivån är låg.


Dimbakljus (B): Dimbakljuset är tänt.


Helljus (C): Helljuset är tänt.