Styrning, bromsar, däck och last

Några av de viktigaste funktionerna för att du ska kunna manövrera bilen säkert är bilens styrsystem, bromsar och däck. I denna del kommer vi att gå igenom hur de fungerar och hur du kan kontrollera om det är något fel med dem. Vi kommer även att gå igenom hur du ska placera last i bilen. Lämplig övningsplats: Uppfart, parkering eller garage när bilen står stilla.


Indelning

Styrsystemet

Färdbroms

Parkeringsbroms

Däck: mönsterdjup

Sommar- och vinterdäck

Last i bilen


Styrsystemet

När du vrider på ratten vrids hjulen. För att göra styrningen enklare finns så kallad servostyrning som gör att du behöver mindre kraft för att vrida på ratten och styra bilen. Du kan kontrollera att styrservon fungerar genom att känna på ratten samtidigt som du startar motorn. Om du känner att det blir lättare att styra i ögonblicket motorn startar fungerar styrservon.Om ratten skakar när du kör bilen kan det bero på ett glapp i systemet (så kallad rattfrossa) eller att det är obalans i framhjulen.


Färdbroms

Färdbromsen är bromsen du använder med bromspedalen. Likt styrservon så finns bromsservo som underlättar bromsningen. För att kontrollera att bromsservon fungerar så håller du bromspedalen nedtryckt när du startar bilen och den ska då sjunka i samma ögonblick som bilen startar.


Kontrollera färdbromsen genom att trycka ner bromspedalen med stor kraft under 15 sekunder. Om bromspedalen känns stum och stannar ungefär halvvägs ner till golvet är bromsarna i bra skick. 


På vissa nya bilar är bromsservon helt elektriskt och då fungerar inte kontrollerna ovan.Parkeringsbroms

För att kontrollera parkeringsbromsen:

Aktivera parkeringsbromsen när bilen står stilla, antingen genom en spak eller genom en knapp med märkningen ”P”. Sedan ger du lite gas och försöker att sakta köra iväg för att se om parkeringsbromsen stoppar bilen. Bilen ska stå stilla. Vid elektrisk parkeringsbroms kan bromsen automatiskt avaktiveras när du försöker köra. Däck: mönsterdjup

Om däcken är slitna har de inte lika bra grepp på vägen och risken för sladd eller vattenplaning ökar. För att kontrollera detta mäter du det så kallade mönsterdjupet. Minimikravet på mönsterdjup är 1,6 millimeter på sommardäck och tre millimeter på vinterdäck. När däcken är nya brukar mönsterdjupet vara runt nio millimeter.Sommar- och vinterdäck

Det finns tre typer av däck:

  • Sommardäck (A): Har bäst grepp i varmare temperaturer, över fem grader, när det inte är vinterväglag.
  • Dubbdäck, vinterdäck (B): Har bäst grepp på is och packad snö men får inte användas 16:e april – 30:e september. Undantag: De får användas om det är, eller förväntas bli, vinterväglag.
  • Friktionsdäck/dubbfria däck, vinterdäck (C): Mellan 1:a december och 31:a mars måste vinterdäck användas om det är vinterväglag. Då kan du antingen använda dubbdäck eller friktionsdäck. Friktionsdäck är tillåtna att användas året om, men de har sämre grepp och slits snabbare än sommardäck på sommaren så detta rekommenderas inte.Last i bilen

Last i bilen ska placeras lågt och helst under något skydd. Om du har lösa föremål kan det vara väldigt farligt om du krockar eller gör en kraftig inbromsning. Då kan föremålen flyga fram och skada dig eller passagerare i bilen.