Motorbromsning och mjuk inbromsning (manuell)

I denna del kommer vi att gå igenom hur du minskar farten genom motorbromsning och mjuk inbromsning. Om du behöver minska farten snabbare eller mer akut så ska du göra en så kallad hård inbromsning, vilket vi kommer gå igenom i ett delmoment längre fram. Lämplig övningsplats: Parkeringsplats, lugnt industri- eller villaområde.


Indelning

Motorbromsa

Bromsa in mjukt


Motorbromsa

Om du inte gasar och har släppt alla pedaler så kommer bilen att bromsas upp av motorn. Detta kallas för motorbromsning och bränsleförbrukningen blir mindre jämfört med om du bromsar med bromspedalen, den så kallade färdbromsen. För att minska bilens utsläpp och därmed minska miljöpåverkan vill du därför använda motorbromsning så ofta som möjligt. Genom att ha blicken rakt och långt fram kan du lättare planera din fartsänkning så att du hinner motorbromsa.


Så här motorbromsar du:

  1. Släpp gasen helt.
  2. När motorns varvtal gått ner till ungefär 1300 varv per minut, växla ner.
  3. Upprepa denna nedväxling.


Notera: Vid motorbromsning tänds inte bilens bromsljus som varnar fordon bakom dig att du bromsar. Dessa tänder du genom att trycka lite på bromspedalen.Bromsa in mjukt

  1. Titta i innerspegel (backspegel) och sidospeglar för att kontrollera trafiken bakom dig.
  2. Släpp gasen och börja motorbromsa, så länge du inte hindrar trafiken bakom.
  3. Bromsa bestämt och när farten minskat trycker du ner kopplingen. Anpassa trycket på bromspedalen beroende på vart du vill stanna.
  4. Lätta på bromspedalen precis innan bilen stannar för ryckfritt stopp.