Grundfunktioner i bilen

I denna del kommer vi att gå igenom de viktigaste grundfunktionerna som du behöver kunna innan du börjar köra. Tips: Om du undrar något om bilens funktioner så finns alla förklarade i bilens instruktionsbok. Lämplig övningsplats: Uppfart, parkering eller garage när bilen står stilla.


Innehåll

Pedaler

Växelspak

Parkeringsbroms

Hastighetsmätare

Blinkers


Pedaler (manuell)

I en manuellt växlad bil finns tre pedaler: Längst till vänster är kopplingen, i mitten är bromsen och längst till höger är gasen. Växelspak (manuell)

När du ska byta växel så använder du växelspaken till höger om stolen. Vanligtvis finns växel 1 till 5 eller 6 och ”R” som står för Reverse, vilket är backväxeln. Backväxeln har ofta en spärr i form av att du exempelvis måste trycka ner spaken, lyfta spaken eller lyfta en ring runt spaken för att lägga i växeln.Parkeringsbroms (handbroms)

Parkeringsbromsen kan antingen vara en spak bakom växelspaken eller som på modernare bilar endast en knapp med bokstaven ”P”.