Mörkerkörning

Mörkerkörning är mer riskfyllt än att köra i dagsljus och det är därför viktigt att du är medveten om riskerna. Om du känner till riskerna kan du vara beredd på dessa och det är lättare att undvika en olycka. Lämplig övningsplats: Kör en tid på dygnet då det är mörkt. Börja på lugnare vägar och när du blir mer van kan du välja mer trafikerade vägar.


Indelning

Avsökning och hastighetsanpassning

Helljus

Möte i mörker

Omkörning i mörker


Avsökning och hastighetsanpassning

I mörker är det svårare att läsa av och överblicka situationer eftersom du inte ser lika bra. Det är exempelvis svårare att bedöma avstånd till andra fordon och svårare att upptäcka gångtrafikanter, speciellt om de inte bär reflexer. För att minska risken i mörkerkörning är det extra viktigt att du anpassar hastigheten, exempelvis sänker hastigheten vid dålig sikt och i närheten av övergångsställen. Helljus

I mörker ska du använda helljus så mycket som möjligt eftersom det ökar din siktsträcka betydligt jämfört med halvljus. Det finns däremot tillfällen där det är förbjudet. Du får inte använda helljus om… 

…du riskerar att blända andra förare, både när du möter fordon eller när du kör nära bakom så att föraren kan bländas i innerspegeln.

…hela vägen är upplyst av gatubelysning.


På bilden nedan är det tillåtet att använda helljus. I situation (A) används halvljus och i situation (B) används helljus.Möte i mörker

När du möter ett annat fordon, på en raksträcka i denna övning, ska du ha helljus så länge som möjligt utan att blända föraren i mötande fordon. Så här gör du:

  1. Kör med helljus så länge som möjligt. Slå av precis innan ljuset når mötande fordon eller när du riskerar att blända föraren.
  2. Sänk hastigheten, eftersom din siktsträcka blir kortare med halvljus.
  3. Håll blicken långt fram längs vägens högerkant. På så sätt blir du inte lika bländad av mötande fordon och du kan lättare upptäcka gående. För att undvika att kollidera med gående ska du inte köra för nära högerkanten.
  4. Slå om till helljus i mötesögonblicket. På så sätt slår du på helljus så tidigt som möjligt, utan att blända föraren.Omkörning i mörker

Det är viktigt att tänka på att det är svårare att bedöma avstånd till mötande fordon i mörker. Därför ska du vara extra försiktig och vara säker på att omkörningen kan ske utan risk. Så här gör du:


  1. Använd halvljus när du ligger bakom ett fordon och planerar omkörningen, detta för att inte blända framförvarande fordon genom innerspegeln.
  2. När du påbörjar omkörningen och ljuset lyser vid sidan om fordonet kan du växla om till helljus.
  3. Under omkörningen ska helljuset vara på, så länge du inte bländar mötande fordon.