Körning på landsväg

I denna del kommer vi att gå igenom hur du ser till att ha tillräckligt avstånd till fordonet framför, hur du kör i kurvor samt på enskild väg och specifika mötesplatser på landsväg. Lämplig övningsplats: Landsvägar.


Indelning

Avståndsbedömning

Placering i kurvor

Möte och enskild väg


Avståndsbedömning

Många olyckor beror på att förare har hållit för kort avstånd till fordonet framför. Med hög hastighet och för kort avstånd hinner du inte stanna om fordonet framför gör en kraftig inbromsning. För att minska risken att du behöver tvärbromsa, och i värsta fall kör in i fordonet framför, är det därför väldigt viktigt att du har tillräckligt med avstånd till framförvarande fordon.


För att veta vad tillräckligt långt avstånd är kan du använda dig av den så kallade tresekundersregeln.


Så här använder du tresekundersregeln:

  1. Välj ett riktmärke, exempelvis en kantstolpe eller ett träd vid sidan av vägen.
  2. När fordonet framför dig passerar ditt riktmärke börjar du räkna sekunder.
  3. Om du hinner räkna till tre sekunder eller mer tills du själv passerar riktmärket har du tillräckligt långt avstånd.Ett annat sätt att bedöma tillräckligt långt avstånd är att ha lika många meter till bilen framför dig som hastigheten du kör i. Om du kör i 70 km/h ska du ha 70 meter till bilen framför. Ta hjälp av de vita kantstolparna för att räkna ut avståndet. Mellan varje kantstolpe är det 50 meter.


Placering i kurvor

Både din hastighet och placering i kurvor beror på hur bra sikt du har i kurvan. Du ska försöka att köra så rakt genom kurvan som möjligt, samtidigt som du håller dig till höger sida så att mötande fordon har plats att passera.


Vid kurvor med bra sikt (kallas ljusa kurvor) kan du köra rakare genom kurvan och vid kurvor med sämre sikt (kallas mörka kurvor) behöver du hålla mer till höger eftersom du inte ser om det kommer mötande fordon. Du ska inte köra närmare vägkanten än nödvändigt eftersom det kan finnas trafikanter vid sidan av vägen och vägkanten kan vara svag/icke asfalterad på vissa landsvägar.


Möte och enskild väg

På smalare landsvägar kan det vara ont om plats för möte. Därför finns det utsatta mötesplatser (A) där vägen är bredare för att underlätta möten. 


Vissa landsvägar är så kallad enskild väg. Dessa känner du igenom genom att vägvisaren är gul och röd (B). Enskilda vägar är inte allmänna vägar och du ska därför vara beredd på att de kan vara i sämre skick. Notera: Det är ingen skillnad på väjningsregler i en korsning med enskild väg jämfört med en korsning med allmän väg.