Allt du behöver veta i detalj

I denna del går vi detaljerat igenom allt du behöver veta inför körprovet och hur det går till.


Innehåll

Körprovets fem kategorier som bedöms

Så går provet till – Del 1: Säkerhetskontroll och körställning

Så går provet till – Del 2: Körning


Körprovets fem kategorier som bedöms

Under körningen kommer inspektören att bedöma dig inom fem olika kategorier:

  • Fordonskännedom: Du ska kunna kontrollera om det är något fel på bilen (säkerhetskontroll) och även ha kunskap om vilka risker det skulle innebära om det är fel på bilen.
  • Manövrering: Du ska kunna hantera bilen vid körning, exempelvis gasa, bromsa, styra, växla och parkera. 
  • Miljö: Du ska kunna köra miljövänligt, även kallat sparsam körning.
  • Trafikregler: Du ska förstå och anpassa din körning efter de trafikregler som gäller.
  • Trafiksäkerhet: Du ska kunna köra trafiksäkert så att det inte uppstår en farlig situation under körningen. Enligt Trafikverket innebär det att du ska veta varför och hur du ska titta i olika situationer (exempelvis när du byter körfält), anpassa din hastighet efter olika situationer (exempelvis köra långsammare om det är halt eller dålig sikt), förstå risker i trafiken, placera bilen rätt och ha säkerhetsmarginaler när du kör.


Så går provet till – Del 1: Säkerhetskontroll och körställning

Först kommer inspektören att gå igenom hur provet kommer att gå till. Sedan kommer inspektören att be dig att göra en säkerhetskontroll där du ska kontrollera en eller flera av dessa:


Belysning, körriktningsvisare (blinkers), reflexer och signal (ljus- och ljudsignal/tuta): Du sätter på de olika ljusen och går ut och ser efter så att de fungerar och att ljusens glas samt reflexerna är hela och rena. Ljussignalen kontrollerar du genom att blinka till med helljuset, ljudsignalen genom att tuta och bromsljusen genom att stå bakom bilen när någon annan bromsar. 


Vindrutetorkare och spolare: Sätt på vindrutetorkaren och testa att använda spolaren. Testa även fläkten mot rutan, så kallad defrost, som kan behövas vid imma på insidan av rutan.


Styrning: Kontrollera styrservon genom att hålla ratten åt sidan när du startar bilen. Om styrservon fungerar ska ratten släppa med sig och bli mer lättstyrd i samma ögonblick som motorn startar.Bromsar: Testa färdbromsen genom att trycka ner pedalen bestämt och håll kvar den. Den ska stanna ungefär halvvägs och kännas stum. Starta sedan bilen. Om bromsservon fungerar ska bromspedalen sjunka något vid start. Parkeringsbromsen testar du genom att aktivera den (genom knappen eller spaken) och sedan försiktigt försöka köra iväg. Då känner du om bromsen tar emot eller inte.


Hjul och däck: Undersök mönsterdjupet, det vill säga att skårorna på däcket får inte vara bortslitna/för låga. Är det djupare än tre mm (1,6 mm vid sommarväglag) är det tillräckligt. Se så att fälgarna är hela och inte har någon skada. Säkerställ att bilen inte har fått punktering eller att något däck synligt har för lite luft.


Vätskor: Öppna bilens motorhuv och kontrollera vätskenivån på spolarvätskan (A), kylarvätskan (B), bromsvätskan (C) och motoroljan (D). Vanligtvis kan du öppna motorhuven med hjälp av en spak nedanför och till vänster om ratten, men det kan variera mellan olika bilmodeller. Om du inte hittar den kan du fråga inspektören.Bilens varningssystem: När bilen är startad kan du se om bilens egna varningssystem varnar att något är fel genom kontroll- och varningslamporna på kontrollpanelen. Om inspektören exempelvis bara frågar ”Är det något fel på bilen?” kan du börja med att starta bilen och se om någon varningslampa lyser.


Om det är något fel på bilen ska du kunna föreslå hur felet kan åtgärdas. Tänk på att det kan variera mellan olika bilmodeller hur du gör vissa säkerhetskontroller, vilket inspektören är medveten om. Är du osäker på hur du exempelvis öppnar motorhuven så kan du fråga inspektören. 


Du ska även se till att du har en säker körställning. Kontrollera och ställ in dessa:

  • Stol
  • Huvudstöd (nackskydd)
  • Ratt
  • Speglar
  • Bilbälte


Tips: Om du inte kommer ihåg korrekt körställning kan du repetera dina kunskaper genom att gå tillbaka till det första delmomentet.Så går provet till – Del 2: Körning

Under körningen kommer inspektören att ge dig instruktioner om vart du ska köra. Om du inte har fått några instruktioner inför en korsning ska du köra rakt fram. Du kommer att få köra i olika trafikmiljöer, exempelvis i stadstrafik, på landsväg och på motorväg. Vilka moment som ingår i körprovet varierar men här är en lista på alla moment som kan ingå i provet och hur de bedöms:


Säkerhetskontroll


Effektiv bromsning: Du ska få stopp på bilen på så kort sträcka som möjligt.

Bedömning: Din bromsteknik och hur du placerar bilen på vägen.


Parkering: Du ska parkera antingen på en parkeringsplats eller i en parkeringsficka vid sidan av vägen. Säg till inspektören när du känner dig klar. 

Bedömning: Din uppmärksamhet (hur du tittar), hur du manövrerar bilen, hur du placerar bilen i parkeringsrutan och avstånd till andra fordon. 


Backning: Du ska exempelvis backa rakt eller backa runt hörn.

Bedömning: Din placering, din uppmärksamhet, hur du manövrerar bilen och ditt samspel med andra trafikanter.


Start i lutning: Exempelvis start i en uppförsbacke eller nedförsbacke.

Bedömning: Din uppmärksamhet, samspelet mellan gas och koppling och hur du ger tecken med blinkers (körriktningsvisare).
Vändning: Antingen kan inspektören be dig vända på en specifik plats eller så ber hen dig vända självständigt. Då ska du själv hitta en lämplig plats att vända bilen.

Bedömning: Hur du genomför vändningen och att du vänder på ett trafiksäkert sätt.


Användande av reglage: Inspektören kan exempelvis be dig sätta på vindrutetorkarna eller sätta fläkten på defrost mot rutan. Om nödvändigt ska du använda reglaget utan att inspektören säger till, exempelvis vindrutetorkare om det börjar regna.

Bedömning: Din uppmärksamhet, hur du manövrerar bilen och din placering på vägen.


Oskyddade trafikanter: Om du passerar oskyddade trafikanter, exempelvis gående, cyklister eller lekande barn.

Bedömning: Din uppmärksamhet, hur du anpassar hastigheten och att du är riskmedveten.Körning i körfält och körfältsbyte: Inspektören kan be dig att byta körfält. Det kan även vara situationer där flera körfält går åt samma håll, då ska du välja det körfält som passar bäst för din planerade resa. Du ska samspela med andra trafikanter, planera vilket körfält du ska välja och visa tydligt med din placering vart du ska.

Bedömning: Ditt samspel med andra trafikanter, din uppmärksamhet, hur du väljer körfält och visar andra vart du ska, hur du anpassar hastigheten och placerar bilen på vägen.


Gatukorsning (utan trafikljus): Du kommer att passera olika typer av korsningar med olika regler och förhållanden.

Bedömning: Din uppmärksamhet, hur du anpassar hastigheten, din framförhållning, din handlingsberedskap, att du följer regler, ditt samspel med övriga trafikanter, att du visar din avsikt, ger tecken (blinkers) och hur du placerar bilen på vägen.


Signalerad korsning (med trafikljus): Du kommer att passera korsningar med trafikljus. I dessa ska du anpassa din hastighet och vara beredd när trafikljuset byter signal.

Bedömning: Hur du anpassar hastigheten, din uppmärksamhet, hur du placerar bilen på vägen, hur du samspelar med andra trafikanter och följer trafikregler.


Cirkulationsplats (rondell): Cirkulationsplatser kan variera i storlek, vissa har endast ett körfält medan andra har två. 

Bedömning: Hur du anpassar hastigheten, din uppmärksamhet, att du ger tecken (blinkers) korrekt, följer och tillämpar regler, att du visar din avsikt och samspelar med andra trafikanter, din placering på vägen, din framförhållning och din handlingsberedskap.Passerande av stillastående fordon: Det kan exempelvis vara parkerade fordon eller en buss/spårvagn som stannat vid en hållplats. 

Bedömning: Din uppmärksamhet, hur du anpassar hastigheten och att du är riskmedveten.


Körning i tätort: Det kan exempelvis vara i villaområde eller i stadstrafik. Bedömning: Din uppmärksamhet, din riskmedvetenhet, din placering på vägen och hur du anpassar hastigheten.


Självständig körning mot mål: Inspektören kommer att be dig köra till en specifik plats, ett mål. Om det är en plats som du känner till kan du välja väg själv, annars följer du skyltar till platsen. Det är okej om du kör fel, då kan du vända där det är lämpligt och trafiksäkert. Om inspektören märker att du kört fel kan hen även be dig att vända.

Bedömning: Hur du ger tecken, hur du placerar bilen på vägen, din uppmärksamhet, att du kan följa anvisningar och att du samspelar med andra trafikanter.


Körning i vägarbetsområde: Vid vägarbete finns det ibland skyltar som hjälper dig hur du ska köra och passera vägarbetet, men det finns inte alltid.

Bedömning: Din uppmärksamhet, hur du anpassar hastigheten, din riskmedvetenhet, din handlingsberedskap och ditt samspel med vägarbetare och övriga trafikanter.