Kort stopp i motlut och start i medlut (manuell)

I denna del kommer vi att gå igenom hur du ska göra vid ett kort stopp i motlut (uppförsbacke) och hur du startar i medlut (nedförsbacke). Lämplig övningsplats: En väg med lutning (en backe) med så lite trafik som möjligt.


Indelning

Kort stopp i motlut (uppfångning)

Start i medlut


Kort stopp i motlut (uppfångning)

Om du behöver göra ett kort tillfälligt stopp i en uppförsbacke ska du kunna fånga upp bilen precis innan den stannat helt. Denna övning kallas därför även uppfångning. 


Gör så här:

  1. Kör i en uppförsbacke och minska farten.
  2. När du kör väldigt sakta så lägger du i 1:ans växel.
  3. Krypkör och justera farten med kopplingen (dragläget). Du kan även en kort stund stå helt stilla.
  4. Ge lite gas och höj kopplingen försiktigt igen för att köra framåt.


Start i medlut

Största skillnaden när du startar i en nedförsbacke jämfört med på plan mark är att du kan börja på 2:ans växel, eller högre om det lutar mycket. När övningen börjar så ska du stå stilla med bromspedalen nedtryckt och växeln i neutralt läge, friläge.


Gör såhär:

1. Tryck ner kopplingen och lägg i 2:ans växel.

2. Kontrollera trafiken: Titta i innerspegel, sidospeglar och sedan över axeln (döda vinkeln).

3. Är det fritt - ge tecken med blinkers.

4. Lätta trycket på bromspedalen, låt bilen börja rulla och höj försiktigt kopplingen.