Introduktion till motorväg och motortrafikled

När du har kört i stadstrafik och på landsväg är det dags att börja öva på motorväg. I denna del kommer vi även att gå igenom motortrafikled eftersom de är väldigt lika motorvägar. Det kan kännas lite läskigt första gången du kör på en motorväg eller motortrafikled på grund av den höga hastigheten, men det sker faktiskt betydligt färre olyckor på motorvägar jämfört med landsvägar. Lämplig övningsplats: Motorvägar och motortrafikleder.


Indelning

Allmänt om motorväg och motortrafikled

Skillnader mellan motorväg och motortrafikled

Avsökning och riskbedömning


Allmänt om motorväg och motortrafikled

  • Endast tillåtet att köra med vissa fordon: Endast fordon som går över 40 km/h får färdas på motorväg/motortrafikled (mopeder är heller inte tillåtna även om de går över 40 km/h).
  • Påfart/avfart: För att underlätta påfarter och avfarter finns specifika körfält för just dessa situationer.
  • Ej mötande trafik: Körfält i motsatt riktning är uppdelade vilket gör att du inte kan köra in i mötande trafiks körfält.
  • Ej korsande trafikSkillnader mellan motorväg och motortrafikled

Reglerna är samma på motorväg och motortrafikled men det som skiljer dem åt är att motorvägar vanligtvis har fler körfält i samma riktning. En annan skillnad är att motortrafikled ibland har kortare eller helt kan sakna körfält för av- och påfart.


Motorväg är markerad med vägmärket Motorväg (A) och motortrafikled med vägmärket Motortrafikled (B).Tips: Vill du träna på att köra i högre hastigheter är det säkrare att träna på motorväg eller motortrafikled jämfört med landsväg.


Avsökning och riskbedömning

  • Avstånd till fordon framför: Likt landsvägskörning kan du använda tresekundersregeln för att se till att du har tillräckligt avstånd till fordonet framför.
  • Hastighetsanpassning: Tänk på att anpassa hastigheten. Om det exempelvis är köbildning, halt väglag eller dålig sikt ska du sänka hastigheten!
  • Fartblindhet: Om du kör i en högre hastighet under en längre tid kommer det att kännas som att du kör saktare än vad du egentligen gör när du kör av motorvägen. 
  • Tunnelseende: Ju högre hastighet du kör i, desto smalare bli ditt avsökningsområde (se bilden nedan). Eftersom hastighetsbegränsningar på motorväg/motortrafikled ofta är 100 km/h eller högre ska du vara medveten om att ditt avsökningsområde blir smalare, vilket kallas för tunnelseende.