Vändning

Det finns flera olika sätt att vända bilen och du ska försöka att välja det som är trafiksäkrast och passar bäst i situationen. Vi kommer att gå igenom några olika övningar där du får träna på att vända bilen. När du vänder gäller samma som vid backning, det vill säga att du endast får vända om det kan ske ”utan fara eller hinder för andra vägtrafikanter.” Du ska alltid ha god sikt så att du vet att du kan utföra svängen trafiksäkert utan att hindra andra. Lämplig övningsplats: Parkeringsplats, lugnt industri- eller villaområde.


Indelning

U-sväng

Saxvändning

Vända i trevägskorsning

Vända i fyrvägskorsning


U-sväng

Du kan börja med att göra en U-sväng på ett öppet område exempelvis en parkeringsplats. Om du hittar en tillräckligt bred väg utan trafik kan du testa att göra en U-sväng på en gata. Det kan vara enklare och säkrare att börja med att göra U-svängen vid en återvändsgata.Saxvändning

Om inte vägen är tillräckligt bred för en U-sväng så kommer du behöva göra en så kallad saxvändning. Vid saxvändningen kommer du att behöva stanna och backa vilket gör vändningen väldigt hindrande och riskabel. Även saxvändning kan du först testa på en öppen plats och sedan på en smal väg utan trafik. Tänk på att ha god sikt åt alla håll, raksträcka rekommenderas. Du kan även träna på saxvändningen vid en återvändsgata.


Kör först till 1:an, backa till 2:an och sedan kör du framåt till 3:an.Vända i trevägskorsning

I en trevägskorsning så svänger du först vänster i korsningen. Sedan backar du rakt för att sedan svänga vänster i korsningen och komma tillbaka i motsatt riktning.


Kör först till 1:an, backa till 2:an och sedan kör du framåt till 3:an.Vända i fyrvägskorsning

Så här kan du vända i en fyrvägskorsning:

Kör först rakt fram i korsningen till 1:an, stanna och backa runt hörnet till 2:an. Sedan svänger du vänster i korsningen till 3:an så att du kommer tillbaka i motsatt riktning.