Parkering på parkeringsplats

I denna del kommer vi att gå igenom hur du parkerar på större parkeringsplatser där det finns markerade platser för parkering, exempelvis utanför ett köpcentrum eller i parkeringshus. Lämplig övningsplats: Öppet parkeringsområde eller parkeringshus.Indelning

Parkera i parkeringsruta genom att köra framåt

Parkera i parkeringsruta genom att backa in

Väjningsplikt när du kör ut från en parkeringsruta


Parkera i parkeringsruta genom att köra framåt

Gör så här för att köra framåt in i en parkeringsruta:

  1. Håll avstånd från parkeringsrutan och ta ut svängen så att du kan genomföra hela svängen och komma rakt in i parkeringsrutan.
  2. Krypkör och ha uppsikt på andra trafikanter runtomkring bilen. 
  3. När din axel är i höjd med mitten på bil A som du ska ställa dig bredvid, så svänger du kraftigt mot parkeringsrutan (fullt rattutslag) och kör in i rutan.Parkera i parkeringsruta genom att backa in

Ibland kan du behöva backa in i en parkeringsruta, om du exempelvis inte har så mycket utrymme. Att backa in underlättar och är även säkrare eftersom du då kan köra rakt fram när du sedan ska köra ut från parkeringsrutan.


Gör så här:

  1. Kör nära parkeringsrutan och bil A och när din axel är i mitten av parkeringsrutan kontrollerar du trafikanter runtomkring dig.
  2. Om vägen är fri ger du tecken med blinkers och svänger kraftigt (fullt rattutslag) bort från rutan.
  3. Backa sakta in i parkeringsrutan medan du styr så att du kommer rakt in i rutan.Väjningsplikt när du kör ut från en parkeringsruta

När du kör ut från en parkeringsruta måste du lämna företräde åt alla andra fordon på parkeringsplatsen. Det är därför viktigt att du kör ut försiktigt och hela tiden har god uppsikt på andra trafikanter på parkeringsplatsen. När du backar ut är det ännu svårare att ha god uppsikt.