Öva på att vända och parkera

Vi har tidigare gått igenom hur du kan vända och parkera på olika sätt. I denna del ska du öva på att själv identifiera hur du på lämpligast sätt kan vända eller parkera i stadstrafik. Lämplig övningsplats: Stadsvägar.


Indelning

Övning 1: Vända självständigt

Övning 2: Parkera självständigt


Övning 1: Vända självständigt

I den första övningen ska du öva på att vända bilen självständigt. Be din handledare att slumpvis be dig att vända när ni kör i stadstrafik. Innan du kan göra denna övning behöver du kunna de olika sätten att vända på. De är sammanfattade nedan, men du kan även gå tillbaka till tidigare delmoment om du glömt hur du vänder. När handledaren eller en trafiklärare ber dig att vända ska du analysera trafiksituationen, identifiera risker och sedan välja det sätt att vända som är lämpligast och trafiksäkrast.


Sammanfattning av sätt att vända på som vi gått igenom tidigare:

  • A: U-sväng
  • B: Saxvändning (backa mellan 1:an och 2:an)
  • C: Vända i trevägskorsning (backa mellan 1:an och 2:an)  • D: Vända i fyrvägskorsning (backa mellan 1:an och 2:an)  • F: Vända i cirkulationsplatsÖvning 2: Parkera självständigt

I den här övningen ska du öva på att parkera självständigt. Likt övning 1 så ska din handledare eller trafiklärare slumpvis under körningen be dig att parkera någonstans i närheten. Sen ska du utefter vad som passar situationen hitta en parkering, antingen vid sidan av vägen eller vid ett parkeringsområde, och parkera bilen på ett trafiksäkert sätt.


Sammanfattning av sätt att parkera på som vi gått igenom tidigare:

  • A: Parkera i parkeringsruta genom att köra framåt (parkeringsområde)
  • B: Parkera i parkeringsruta genom backa in (parkeringsområde)  • C: Parkera i en större lucka (sidan av vägen)
  • D: Parkera i en mindre lucka, fickparkering (sidan av vägen)