Avsökning i stadstrafik och defensiv körning

Att köra i stadstrafik kan kännas stressande till en början eftersom det är väldigt mycket som händer samtidigt. Det är mycket trafik, många vägmärken, trafiksignaler, cyklister, gångtrafikanter osv. I denna del kommer vi att gå igenom hur du kan hantera dessa situationer. Det viktiga är att du skannar av omgivningen (avsökningen), identifierar risker, tar det lugnt och anpassar din hastighet (defensiv körning). Lämplig övningsplats: Vägar i städer med mer trafik än tidigare.


Indelning

Avsökning och riskbedömning i stadstrafik

Defensiv körning


Avsökning och riskbedömning i stadstrafik

Som du lärde dig i tidigare kapitel så ska du skanna av din omgivning genom att titta långt fram och ha en rörlig blick. På så sätt kan du identifiera risker i god tid och planera din körning. Detta är extra viktigt i stadstrafik eftersom det är fler saker som händer i din omgivning.

Här är några exempel på risker i stadstrafik:

 • Cyklister: Vart är cyklisten på väg? Har du extra säkerhetsmarginaler om cyklisten vinglar till? Kan cyklisten trafikreglerna och kommer hen att följa dem?
 • Gångtrafikanter: Finns det gångtrafikanter som tänker korsa vägen vid ett övergångsställe? Har övergångsstället trafiksignaler som reglerar trafiken? 
 • Kollektivtrafik: Finns det bussar eller spårvagnar som har stannat och släppt av passagerare? Måste jag lämna företräde åt bussen som blinkar ut?
 • Barn: Finns det barn som leker vid sidan av vägen? Vad gör du om ett barn springer ut i vägen?
 • Äldre gångtrafikanter: Finns det äldre gångtrafikanter i närheten av vägen som kan behöva mer tid på sig att exempelvis korsa vägen? Hör de mig? Ser de mig?
 • Parkerade bilar: Är du beredd på att det kan vara en förare som ska ut ur en parkerad bil och öppnar bildörren?Defensiv körning

För att göra körningen enklare för dig själv ska du försöka köra så defensivt som möjligt. Det kommer även att minska riskerna för en olycka. Motsatsen är en aggressiv och offensiv körning vilket kan leda till vårdslöshet i trafik och därmed indraget körkort.


Så här kör du defensivt:

 • Ha god tid på dig till körningen: Genom att ha god tid på dig kan du ta det lugnt och inte bli stressad.
 • Ha god uppsikt: Avsökning som vi gick igenom ovan.
 • Kör med extra säkerhetsmarginaler: Ha extra säkerhetsmarginaler genom att vara beredd på exempelvis mötande trafik, vinglande cyklister och gångtrafikanter som oväntat korsar vägen.
 • Anpassa hastigheten: I stadstrafik är det extra viktigt att du anpassar din hastighet i god tid. Sänk hastigheten så blir det betydligt enklare att identifiera risker.
 • Kör mjukt och bromsa i tid: Ser du att du behöver stanna längre fram, vid exempelvis ett rödljus, börja motorbromsa om möjligt och bromsa sedan mjukt i god tid innan stoppet. Undvik snabba och plötsliga manövreringar.