Döda vinkeln och placering vid sväng i korsning

I denna del kommer vi att gå in lite mer detaljerat på hur du ska göra när du kontrollerar döda vinkeln vid sidoförflyttning och hur du ska placera bilen på vägen när du svänger i korsningar. Lämplig övningsplats: Korsningar i villaområde och mindre stadsvägar.


Indelning

Sidoförflyttning

Döda vinkeln

Placering vid sväng i korsning


Sidoförflyttning

När du exempelvis byter körfält, startar från vägkanten eller styr bilen åt sidan vid annat tillfälle gör du en så kallad sidoförflyttning med bilen. När du gör en sidoförflyttning måste du vara säker på att du inte hindrar eller kör in i någon annan trafikant. Du har även väjningsplikt för all trafik som du påverkar med sidoförflyttningen. Som vi har gått igenom i tidigare övningar så kontrollerar du detta genom att:

  1. Titta i innerspegeln
  2. Titta i vänster eller höger sidospegel, beroende på vilket håll du ska mot
  3. Vrida huvudet och titta över axeln åt det håll du ska mot, döda vinkelnDöda vinkeln

Ett vanligt fel som även erfarna bilister gör är att man glömmer kontrollera döda vinkeln och det är därför vi betonar hur viktig den är. Det är lätt hänt att du tittar i innerspegeln, sedan sidospegeln och sedan känner du dig trygg att styra åt sidan. Detta är väldigt farligt eftersom du missar hela område C (se bilden nedan). Område A kontrolleras genom innerspegeln och område B genom sidospegeln. Hur mycket du ska vrida på huvudet för att kontrollera döda vinkeln beror på din hastighet. I högre hastigheter räcker det med att du vrider huvudet 90 grader. När du kör saktare och framförallt när du backar, kan du vrida huvudet mer för att få bättre koll på din omgivning.Placering vid sväng i korsning

Du ska placera bilen så att du visar vilket håll du planerar köra åt och så att du inte hindrar andra fordon. När du placerar bilen till höger närmare vägkanten visar du för andra förare att du tänker svänga höger.


Så här placerar du bilen när du ska svänga i en korsning:

  • Högersväng: Placera bilen nära högerkanten för att visa att du tänker svänga höger. Håll dig till kanten när du utför svängen. Om det finns hinder längs högerkanten, exempelvis parkerade bilar, så får du ta ut svängen mer. Ha koll på bilens högra sida.
  • Vänstersväng: Placera bilen nära mittlinjen för att visa att du tänker svänga vänster. Det är viktigt att du sedan tar ut svängen så att du kommer in på den nya vägens högra sida och gör plats för eventuell mötande trafik. Undantag: Vid vänstersväng på enkelriktad gata ska du placera bilen nära vägens vänsterkant.