Järnvägskorsning

I denna del kommer vi att gå igenom hur du ska korsa en järnvägskorsning, även kallad plankorsning. Vilka regler som gäller beror på om järnvägskorsningen har bommar och ljud- och ljussignaler eller inte. Lämplig övningsplats: Järnvägskorsningar vid landsvägar.


Indelning

Tips när du korsar järnvägskorsning

Bevakad järnvägskorsning

Obevakad järnvägskorsning


Tips när du korsar järnvägskorsning

  • Använd en låg växel (manuell): Det minskar risken för motorstopp och du kan även accelerera snabbare vid behov.
  • Parkering: Du får inte parkera inom 30 meter före och efter en järnvägskorsning.
  • Hastighet: Det är framför allt hur bra sikten är som avgör vilken fart du ska hålla, men du ska även ta hänsyn till väglaget.
  • Avståndsmärken: På bilden nedan ser du avståndsmärken som ibland finns uppsatta för att hjälpa dig avgöra hur långt det är kvar till korsningen. Avståndsmärket med tre röda markeringar är uppsatt längst ifrån järnvägskorsningen, därefter kommer märket med två markeringar och sist märket med en markering.Bevakad järnvägskorsning

Bevakade järnvägskorsningar är försedda med bommar och ljud- och ljussignaler som varnar när tåg kommer. Trots detta måste du ändå försäkra dig själv om att inget tåg kommer eftersom bommarna eller signalerna kan vara trasiga. Om det finns bommar tillsammans med ljus får du endast köra när både bommarna är uppe och den vita lampan blinkar.Obevakad järnvägskorsning

Vid mindre vägar är det vanligt med obevakade järnvägskorsningar, det vill säga utan bommar eller ljud- och ljussignal. Eftersom du inte har bommar eller signaler till din hjälp så är det extra viktigt att du har god uppsikt och försäkrar dig om att inget tåg kommer.


Vid obevakad järnvägskorsning får du inte köra om andra fordon strax före korsningen. Undantag: Det är tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon.