Väjningsregler: prioritet och trafiksignaler

Innan du börjar köra på gator med trafik är det viktigt att du kan de grundläggande väjningsreglerna. Du kanske har hört talas om högerregeln och du kanske vet att man ska stanna när en trafiksignal visar rött, men vilka regler gäller var? Det ska vi gå igenom i denna och i nästa del. Dessa två delar är lite mer teoretiska än tidigare delar, men det är väldigt viktiga saker att kunna innan du börjar köra på gator med trafik. Lämplig övningsplats: Lugnt villaområde eller lugna och mindre stadsvägar.


Indelning

Väjningsreglers prioritet

Trafiksignaler


Väjningsreglers prioritet

När du kommer fram till en korsning så måste du veta vem som har väjningsplikt i korsningen så att det inte blir missförstånd och i värsta fall en olycka. Ibland kan det finnas flera anvisningar, exempelvis skylten Stopplikt (STOP) och en trafiksignal, ska du då följa skylten eller trafiksignalen? För att veta det finns det en rangordning på anvisningar i trafiken.


I denna ordning ska du prioritera anvisningar i trafiken:

  1. Polismans tecken
  2. Trafiksignal
  3. Vägmärke (skyltar)
  4. Allmänna regler


Exempel 1: Om det finns en fungerande trafiksignal och ett Stopplikts-vägmärke under trafiksignalen ska du följa trafiksignalen och inte Stopplikts-vägmärket.Exempel 2: Om det inte finns någon polis som ger anvisningar, trafiksignal eller vägmärke så är det allmänna trafikregler som gäller, exempelvis högerregeln.


Trafiksignaler

A. Rött ljus betyder stopp. Stanna vid stopplinjen. Finns det ingen, stanna i höjd med signalen. 

B. Rött och gult ljus betyder stopp, men var beredd att starta, trafikljuset växlar snart om till grönt. 

C. Grönt ljus betyder att du får köra. A. Fast (ej blinkande) gult ljus betyder stanna. Trafikljuset kommer snart växla om till rött. 

B. Vid blinkande gult ljus eller vid släckt trafikljus gäller övriga anvisningar i korsningen som stopplikt eller väjningsplikt. Om vägmärken inte finns gäller högerregeln. I denna situation ska du vara extra försiktig och uppmärksamma vad som gäller i korsningen. 

C. När huvudsignalen är röd med en grön pil till höger får du endast svänga till höger.