Sväng på landsväg

I denna del kommer vi att gå igenom hur du gör när du ska köra av en landsväg. Det gör du genom antingen en vänstersväng eller högersväng. Vänstersväng på landsväg är ett av de mest riskfyllda momenten i trafiken. Lämplig övningsplats: Korsningar vid landsväg.


Indelning

Högersväng

Vänstersväng

Skyddad vänstersväng och den spanska svängen


Högersväng

Högersväng från landsväg är inte lika riskfylld som vänstersväng, eftersom du inte behöver korsa mötande trafiks körfält.


Så här gör du en högersväng:

  1. Planera svängen i god tid och kontrollera trafiken bakom dig.
  2. Ge tecken med blinkers och placera bilen så långt till höger som möjligt. Finns det en vägren kan du använda den.
  3. Bromsa mjukt i riktigt god tid så att fordon bakom dig inte överraskas av att din hastighet sänks.
  4. Utför svängen.


Vänstersväng

Vänstersvängen är riskfylld eftersom du både har trafik bakom och framför dig och du ska korsa mötande trafiks körfält. Du ska försöka undvika att stanna i en vänstersväng eftersom du då riskerar att bli påkörd bakifrån. Om du inte kan utföra vänstersvängen på ett trafiksäkert sätt ska du istället fortsätta köra och ta nästa sväng när det kan ske trafiksäkert. Sedan vänder du, kommer tillbaka och gör en högersväng in på den väg du först ville svänga in på. Så här gör du en vänstersväng:

  1. Planera svängen i god tid och kontrollera trafiken bakom dig.
  2. Ge tecken med blinkers och placera bilen intill vägens mittlinje.
  3. Bromsa mjukt i god tid så att fordon bakom dig inte överraskas av att din hastighet sänks. Under inbromsningen ska du kontrollera trafiken bakom dig samtidigt som du kontrollerar att det inte kommer mötande fordon.
  4. Kan svängen utföras på ett trafiksäkert sätt, utför svängen.


Skyddad vänstersväng och den spanska svängen

Ibland används ett extra körfält för vänstersväng i mitten av vägen (A), vilket kallas skyddad vänstersväng. Med skyddad vänstersväng kan du stanna utan att hindra trafiken bakom och avvakta tills vänstersvängen kan utföras säkert.


Vid olycksdrabbade vänstersvängar används ibland den så kallade Spanska svängen (B). Vid denna gör du först en högersväng för att sedan komma tillbaka och korsa vägen (se vägmärket).