Krypkörning (manuell)

När du behöver köra långsamt, vid exempelvis backning eller parkering, gör du det genom så kallad krypkörning. Vid krypkörning med manuell bil jobbar du mest med kopplingspedalen (eventuellt kan lite gas behövas). Moderna bilar behöver sällan gas. Lämplig övningsplats: Parkeringsplats, lugnt industri- eller villaområde.


Innehåll

Krypköra på plan mark

Krypköra i medlut

Krypköra i motlut


Krypköra på plan mark

  1. Tryck ner kopplingen och starta motorn.
  2. Kontrollera att 1:ans växel är i genom att känna med högerhanden att den är rätt. Försök att undvika att titta på växelspaken.
  3. Höj kopplingspedalen långsamt tills du känner dragläget och bilen börjar rulla (det kan eventuellt behövas lite gas, så kallad grundgas).
  4. Tryck ner kopplingspedalen lite för att sänka farten.
  5. Justera farten genom att med små fotrörelser höja och sänka kopplingen.


Notera: Vid krypkörning ska hastigheten vara så pass låg att hastighetsmätarnålen inte rör sig. Du ska dessutom kunna bibehålla den låga hastigheten.Notera: Precis som tidigare övningar är det vänster ben som hela tiden används till kopplingspedalen och höger fot som används till broms- och gaspedalen.


Krypköra i svagt medlut (utförsbacke)

När du krypkör i medlut rullar bilen vanligtvis av sig själv. Därför trycker du ner kopplingspedalen helt i golvet (vänster ben) och justerar farten genom att trycka på bromspedalen (högerfoten).Krypköra i svagt motlut (uppförsbacke)

I motlut behövs mer kraft för att bilen ska börja rulla. Det kan därför behövas lite gas i steg 3 (i samband med att du höjer kopplingen) för att bilen ska börja rulla.