Parkering vid sidan av väg

I denna del kommer vi att gå igenom hur du parkerar bilen vid sidan av vägen, parallellt med vägkanten. Vanligtvis får du hitta en lucka mellan redan parkerade bilar. Hur du gör när du parkerar mellan bilarna beror på hur stor luckan är. Lämplig övningsplats: Lugnt villaområde, eventuellt lugna och mindre stadsvägar.Indelning

Blinkers vid in- och utkörning

Vid parkering: bilen får ej börja rulla

Parkera i en större lucka

Parkera i en mindre lucka (fickparkering)


Blinkers vid in- och utkörning

När du ska köra in i en parkeringslucka kan du blinka till höger mot vägkanten, så länge inte blinkersen kan missuppfattas av övrig trafik. När du sedan ska lämna vägkanten måste du blinka till vänster.


Vid parkering: bilen får ej börja rulla

Något som är viktigt att komma ihåg är att du måste se till att inte bilen kommer i rullning när du har parkerat. Det gör du genom att dra åt parkeringsbromsen och lägga i en växel. Parkerar du i en lutande backe ska du för säkerhets skull även vrida hjulen mot vägkanten.


Parkera i en större lucka

När luckan är två billängder eller längre kan du köra in framåt. Hela tiden under övningen ska du ha uppsikt på övrig trafik på vägen.


Gör så här:

  1. Krypkör på 1:ans växel parallellt med bil A ungefär en halvmeter ifrån bilen.
  2. När din axel är i höjd med längst fram på bil A ska du styra kraftigt (fullt rattutslag) in mot vägkanten.
  3. Börja vrid tillbaka ratten och försök att få höger framhjul att köra så nära vägkanten som möjligt.Parkera i en mindre lucka (fickparkering)

När luckan är mindre än två billängder behöver du backa in i luckan. Även i denna övning är det viktigt att du hela tiden har uppsikt på övrig trafik på vägen.


Gör så här:

  1. Ställ dig parallellt med bil B.
  2. Styr kraftigt (fullt rattutslag) mot vägkanten och börja backa långsamt.
  3. När du kan se bil A:s registreringsskylt i vänstra sidospegeln ska du vrida tillbaka ratten och backa rakt.
  4. När bakkanten på din bil är vid vägkanten så styr du kraftigt (fullt rattutslag) åt andra hållet, från vägkanten.