Körställning

Innan du börjar köra ska du hitta rätt körställning. Detta är viktigt för att du ska kunna styra och manövrera bilen, sitta bekvämt och skadas så lite som möjligt vid en eventuell olycka. På bilden ser du ett exempel på en bra körställning. Vi kommer att gå igenom steg för steg hur du kommer dit. Lämplig övningsplats: Uppfart, parkering eller garage när bilen står stilla.


Innehåll

Stol

Ratt

Bilbälte och huvudskydd

Speglar


Stol

Ställ in stolen och stolsryggen så att du sitter bekvämt. Sitter du för långt ifrån ratten blir det svårare och mer ansträngande att styra men sitter du för nära riskerar du att skadas av krockkudden vid en eventuell krock. Om du sitter i en manuell bil så kan du testa att trycka ner kopplingen (pedalen längst till vänster) för att se om du sitter bra. När kopplingen är helt nedtryckt ska ditt ben vara nästan helt rakt.Ratt

Du kan även justera ratten fram, bak, upp eller ner om det behövs för att hitta en bra och bekväm körställning. Händerna ska du placera på ratten som på bilden. Håller du händerna högre upp på ratten riskerar du att skadas av krockkudden vid en eventuell krock och håller du händerna lägre blir det svårare att styra. Förr i tiden lärdes det ut att man skulle hålla händerna som tio i två, alltså så som klockans visare står när klockan är tio i två. Detta lärs inte ut längre på grund av att det innebär skaderisk att hålla så om airbagen utlöser.Bilbälte och huvudskydd

För att bilbältet (säkerhetsbältet) ska fungera optimalt vid en olycka ska det ej vara vridet och det ska sitta så nära kroppen som möjligt. Ta därför av dig tjockare plagg som exempelvis ytterkläder.


Justera huvudskyddet (nackskydd) så att det är i höjd med ditt huvud.Speglar

Ställ in innerspegeln (backspegeln) så att du ser så mycket av bakrutan som möjligt.


Ställ in yttre sidospeglarna så att du endast ser en liten del av din bil.