Cirkulationsplats (rondell)

För att minska antalet svåra olyckor och öka framkomligheten finns det cirkulationsplatser istället för vanliga korsningar. Cirkulationsplats kallas ofta i vardagligt tal för rondell. Rondellen är egentligen det man kör runt när man kör i en cirkulationsplats. Cirkulationsplatskörning kan kännas svårt till en början. Se därför till att du kan reglerna ordentligt först och sedan öva mycket på att köra i cirkulationsplatser. Lämplig övningsplats: Cirkulationsplatser.


Indelning

Överblick - cirkulationsplats

När du ska köra in i en cirkulationsplats

Körning i cirkulationsplats

Olika storlek på cirkulationsplatser

Högersväng (första utfarten)

Köra rakt fram (andra utfarten)

Vänstersväng (tredje utfarten)


Överblick - cirkulationsplats

Det kan kännas som att det är många olika regler, men för att göra det lite enklare så kan det sammanfattas i två grundregler för cirkulationsplats:

 1. När du kör in i en cirkulation har du väjningsplikt mot alla fordon som befinner sig i cirkulationen.
 2. I en cirkulation ska du köra motsols (moturs).


Hur du kör i en cirkulation är samma som om du hade kört på en rak väg. Du kan tänka cirkulationen som en enkelriktad gata med ett eller flera körfält åt samma håll. När du kör ut ur cirkulationen är det som en högersväng och när du byter körfält i cirkulationen är det som ett vanligt körfältsbyte på rak väg. 


När du ska köra in i en cirkulationsplats

 • Väjningsplikt: När du ska köra in i en cirkulationsplats har du väjningsplikt mot alla fordon som redan kör i cirkulationen. Du ska därför avvakta med att köra in tills det är fritt och du kan köra in trafiksäkert i cirkulationen.
 • Vid flera körfält: Finns det flera körfält i cirkulationen ska du välja det körfält som passar situationen och ditt planerade färdmål bäst. Generellt ska du välja höger körfält vid körning rakt fram och vid högersväng och vänster körfält vid vänstersväng. Om det finns ett vägmärke med körfältsvägvisare så ska du följa vägmärket och välja körfältet mot det mål du ska köra mot. Notera: I exemplet på bilden kan du välja det högra körfältet oavsett vart du ska. Det vänstra körfältet kan du endast välja om du ska vänster (tredje utfarten) i cirkulationen.


Körning i cirkulationsplats

 • Körfältsbyte: Om du byter från det vänstra körfältet i cirkulationen till det högra körfältet gäller samma regler som ett vanligt körfältsbyte: kontrollera trafiken genom innerspegeln, höger sidospegel och sist döda vinkeln. Du får endast byta körfält om det är fritt och bytet kan ske trafiksäkert. 
 • Blinkers: Du behöver inte ge tecken med blinkers när du kör in i cirkulationen, förutom vid högersväng eftersom det är första utfarten ur cirkulationen. När du ska byta körfält eller när du ska köra ut från cirkulationen måste du ge tecken till höger med blinkers.Olika storlek på cirkulationsplatser

Det finns många olika storlekar på cirkulationsplatser, exempelvis kan det vara en cirkulationsplats med endast två utfarter och en annan med fem utfarter. För att göra det lite enklare använder vi den vanligaste typen med tre utfarter. Om du ska svänga höger tar du första utfarten, om du ska köra rakt fram tar du andra utfarten och ska du svänga vänster tar du den tredje utfarten.


Högersväng (första utfarten)

Högersväng är ofta cirkulationens första utfart. Så här gör du en högersväng:

 1. Placera bilen i det högra körfältet och ge tecken med höger blinkers.
 2. När det är fritt i båda körfälten kör du in i cirkulationen och ligger kvar i det högra körfältet.
 3. Titta till höger, se till att det är fritt och kör ut ur cirkulationen.


Notera: Tänk på att det kan finnas övergångsställe, cykelbana eller liknande vid utfart av cirkulationsplatser. Cyklister och fotgängare kan vara mycket svåra att upptäcka.Köra rakt fram (andra avfarten)

Vanligtvis när du kör rakt fram ska du välja höger körfält i cirkulationen och det är det vi kommer att gå igenom nu. Däremot om det passar situationen bättre så kan du även välja det vänstra körfältet.


Så här kör du rakt fram i cirkulationsplats med höger körfält:

 1. Placera bilen i det högra körfältet och kör in i cirkulationen när det är fritt.
 2. Ligg kvar i det högra körfältet och när du är i mitten av vägen som går till höger kan du börja ge tecken med höger blinkers.
 3. Titta till höger om din bil att det är fritt och kör sedan ut ur cirkulationen.Vänstersväng (tredje avfarten)

Vid vänstersväng ska du generellt välja vänster körfält i cirkulationen. Däremot om det passar situationen bättre kan du även välja det högra körfältet.


Så här gör du vänstersväng i cirkulationsplats med vänster körfält:

 1. Placera bilen i det vänstra körfältet och kör in i rondellen när det är fritt.
 2. Ligg kvar i det vänstra körfältet i cirkulationen och kontrollera om du kan göra ett körfältsbyte till höger körfält.
 3. Kan körfältsbytet ske trafiksäker ger du tecken med höger blinkers och byter körfält.
 4. Titta till höger om din bil att det är fritt och kör sedan ut ur cirkulationen.