Att välja körfält och göra körfältsbyte

I denna del kommer vi att gå igenom hur du ska tänka och vilka regler som gäller när du ska välja körfält. Vi kommer även att gå igenom när det är tillåtet och hur du genomför körfältsbytet. Lämplig övningsplats: Vägar med flera körfält, stadsvägar.


Indelning

Att välja körfält

Körfältsbyte


Att välja körfält

På många vägar finns det flera körfält i samma riktning. Vilket ska du då välja? Den generella regeln är att du ska välja körfältet längst till höger som går mot det mål som du ska köra mot. Du ska placera bilen i mitten av körfältet.


Notera: Körfält är inte alltid markerade med körfältslinjer. Får det plats två stycken fyrhjuliga fordon bredvid varandra räknas det som två körfält.


Det kan vara svårt att se körfältslinjer, om de exempelvis har slitits bort eller om det har snöat. I dessa fall gäller fortfarande linjerna.


Undantag till regeln om höger körfält:

  • Vid hastighetsbegränsning 70 km/h eller lägre: När hastighetsbegränsningen på vägen är 70 km/h eller lägre får du välja det körfält som passar ditt resmål och situationen bäst.
  • Markerade körfält: För att hjälpa dig att välja körfält inför en korsning finns det ibland pilmarkeringar i körfältens asfalt som visar vilket körfält som är lämpligt att välja beroende på vart du ska köra. Är körfältet avgränsat med heldragen linje måste du följa den riktning som pilen visar.Förutom körfältsmarkeringar med pilar i körfältens asfalt (som bilden ovan) finns även vägmärken som visar vilket körfält som är lämpligt att välja (se bilden nedan). Dessa kallas för körfältsvägvisare.Körfältsbyte

Körfält kallas ibland för fil, vilket är samma sak. Därför kan även körfältsbyte kallas för filbyte. Du ska planera din körning och placering i körfält så att du inte behöver göra fler körfältsbyten än nödvändigt. Att byta körfält fram och tillbaka på grund av dålig planering är mindre trafiksäkert och du stör även annan trafik på vägen.


Att tänka på vid körfältsbyte:

  • Kontrollera trafiken: Innan körfältsbytet ska du kontrollera om du kan genomföra körfältsbytet genom att titta i innerspegeln, sidospegeln och döda vinkeln.
  • Rak och stabil kurs: Håll en rak och stabil kurs i körfältet när du kontrollerar om du kan genomföra körfältsbytet. Ett vanligt misstag är att man börjar svänga lite när man kontroller trafiken, vilket du inte ska göra.
  • När du får byta körfält: Du får endast byta körfält när det är fritt och du kan genomföra körfältsbytet trafiksäkert. Om det inte går att byta körfält trafiksäkert, om det exempelvis är blockerande fordon i det körfält du ska byta till, så måste du avvakta.
  • Anpassa din hastighet: Om du inte kan byta körfält på grund av blockerande fordon i det nya körfältet kan du behöva bromsa in eller öka din hastighet för att hitta en tillräckligt stor lucka så att du kan genomföra körfältsbytet trafiksäkert.
  • Heldragen linje: Du får inte korsa heldragen linje. Om körfälten är delade med heldragen linje får du därför inte byta körfält. Undantag: I vissa specifika fall får heldragen linje korsas, exempelvis om det behövs för att undvika ett hinder eller om det finns en streckad linje direkt till höger om den heldragna linjen.Tips: För att komma ihåg vad du ska göra och vilken rutin du ska följa vid körfältsbyte kan du komma ihåg minnesregeln blicken -> pilen -> filen. Med andra ord: Kontrollera trafiken i din omgivning (blicken), ge tecken med blinkers (pilen) och byt sedan körfält (filen).