Starta och stanna bilen (manuell)

I denna del kommer du att lära dig hur du startar bilen, kör långsamt och stannar bilen. Om du kör manuell bil så måste du först lära dig hur kopplingen fungerar. Lämplig övningsplats: Parkeringsplats, lugnt industri- eller villaområde.


Innehåll

Koppling

Starta motorn

Börja köra bilen

Stanna bilen


Koppling

Kopplingen reglerar hur stor del av kraften som överförs från motorn till hjulen. Använd vänster ben när du trycker på kopplingspedalen.


Läge A: När kopplingspedalen är helt nedtryckt överförs ingen kraft till hjulen och bilen kommer att stå stilla.

Läge B: När kopplingspedalen är högre upp börjar bilen långsamt röra sig, vilket kallas för bilens dragläge. När du känner dragläget ska du försiktigt lätta på vänster ben för att långsamt höja pedalen och ge mer kraft till hjulen.

Läge C: När kopplingspedalen är helt uppe rör bilen sig bestämt och all kraft överförs från motorn till hjulen.Starta motorn

 1. Tryck ner kopplingspedalen med vänster ben och tryck på bromsen med höger fot.
 2. Se till att växelspaken ligger i neutralläge, även kallat friläge (i mitten av växlarna på manuella bilar)
 3. Vrid på bilnyckeln eller tryck på startknappen.Notera: När du startat motorn kan du testa att stänga av motorn genom att vrida tillbaka bilnyckeln eller trycka på startknappen igen.


Börja köra bilen

 1. Tryck ner kopplingspedalen (vänster ben) och bromspedalen (höger fot).
 2. Lägg i 1:ans växel.
 3. Se till att parkeringsbromsen är lossad och starta motorn om den inte redan är igång.
 4. Flytta högerfoten från bromspedalen till gaspedalen och ge lite gas, så kallad grundgas.
 5. Höj sedan sakta kopplingspedalen till dragläget (när du känner att bilen långsamt börjar röra sig). Tryck ner kopplingspedalen någon millimeter igen så att bilen står helt stilla.
 6. Kontrollera att du kan köra genom att titta i innerspegeln (backspegeln), sidospeglarna och sist genom att vrida huvudet och titta över vänster axel. Om du startar från en vägkant ska du nu ge tecken med blinkers.
 7. Höj kopplingspedalen långsamt och bilen börjar rulla framåt. Gasa lite genom att försiktigt trycka ner gaspedalen.


Notera: När du vrider huvudet och tittar över vänster axel ser du den så kallade döda vinkeln som du inte ser genom någon av speglarna. 


Stanna bilen

 1. Titta i innerspegeln och säkerställ att det inte är något fordon bakom dig. Styr in mot kanten om du kör på en väg.
 2. Tryck ner kopplingspedalen (vänster ben) och bromsa sedan lätt (höger fot) tills bilen står stilla. För att undvika ryck när du stannar så ska du släppa bromspedalen precis innan bilen stannat.
 3. Aktivera/dra åt parkeringsbromsen.
 4. Lägg i neutralläge (friläge).
 5. Släpp pedalerna genom att ta bort fötterna från dem.


Notera: Så här ska du göra när du stannar i låg fart vid exempelvis parkering. I högre fart ska du trycka ner bromspedalen innan du trycker ner kopplingspedalen.