Övergångsställe och cykelöverfart

I trafiken måste du vara uppmärksam på gångtrafikanter och cyklister. På både små och stora vägar finns det övergångsställen där gångtrafikanter korsar vägen och olika överfarter där cyklister korsar vägen. Det finns olika sorters övergångsställen och överfarter för cyklister och i denna del kommer vi gå igenom vad som gäller och hur du ska anpassa din körning vid dessa. Lämplig övningsplats: Övergångsställen, överfarter för cyklister, villaområden och stadsvägar.


Indelning

Anpassa farten

Obevakat övergångsställe

Bevakat övergångsställe

Överfarter för cyklister


Anpassa farten

Tänk på att du alltid ska anpassa farten när du närmar dig övergångsställen och överfarter för cyklister så att det inte uppstår farliga situationer. Trots att övergångsställen är utmärkta sker det ofta olyckor med gående på just övergångsställen. Den vanligaste anledningen är att förare har för hög hastighet och inte upptäcker gångtrafikanterna i tid. 


Obevakat övergångsställe

När ett övergångsställe inte har en polis som ger anvisningar eller trafiksignal är det ett obevakat övergångsställe.


När du närmar dig ett obevakat övergångsställe ska du sänka din hastighet och vara beredd på gående. Tänk på att du har väjningsplikt mot både de som befinner sig på och de som just ska gå ut på övergångsstället. Detta gör att du som förare inte bara måste kontrollera övergångsstället utan även trottoaren precis bredvid. En fotgängare kan exempelvis gå på trottoaren när hen plötsligt kommer på att hen ska korsa vägen vid övergångsstället. Då måste du som förare vara beredd.Bevakat övergångsställe

Övergångsställe med polis eller trafiksignal är ett bevakat övergångsställe.


Vid bevakat övergångsställe har du väjningsplikt mot gående som på rätt sätt passerar eller just ska gå ut på övergångsstället. På rätt sätt innebär exempelvis att de har gått när de har grönt ljus.Överfarter för cyklister

Det finns olika typer av överfarter för cyklister med olika regler som gäller när du ska korsa dem:

  • Cykelpassage: Vid obevakade cykelpassager (A) ska du anpassa din hastighet men cyklister har väjningsplikt mot dig. Om du ska korsa en obevakad cykelpassage i samband med sväng (B) så ska du släppa fram cyklisterna på passagen. Vid bevakad cykelpassage reglerar trafiksignaler trafiken.
  • Cykelöverfart: Vid cykelöverfarter (C) har du väjningsplikt mot cyklister som passerar eller just ska passera överfarten.Notera: Om det är en cykelöverfart är den utmärkt med vägmärket Cykelöverfart på bilden nedan. Annars är det en cykelpassage.