Placering, avsökning och hastighetsanpassning

Nu när du lärt dig de vanligaste väjningsreglerna ska vi gå igenom grunderna i hur du ska placera din bil på vägen, hur du läser av omgivningen med synen (avsökning) och hur du anpassar din hastighet. Lämplig övningsplats: Lugnt villaområde eller lugna och mindre stadsvägar.


Indelning

Placering

Avsökning

Anpassa hastigheten


Placering

Hur du placerar bilen på vägen och i vilket körfält beror situationen och vart du ska. Vi kommer i delmoment längre fram att gå igenom olika specifika situationer men här är några grunder i hur du ska tänka:

  • Placering till höger: Eftersom vi har högertrafik i Sverige ska du generellt placera bilen väl till höger och välja det körfält längst till höger som går mot det mål som du ska köra mot.
  • Placera bilen för att visa din avsikt för andra fordon: Likt hur du visar för andra förare åt vilket håll du tänker svänga med blinkers så ska du använda din placering för att visa för övrig trafik vad du tänker göra. Om du kör på en väg med två körfält åt varsitt håll ska du placera bilen nära mittlinjen vid vänstersväng och nära högerkanten vid högersväng.
  • Placering vid vänstersväng i korsning: När du svänger vänster i en korsning ska du ta ut svängen så att du kommer in på den nya vägens högersida eftersom det kan komma mötande fordon på den nya vägen. Detta är extra viktig om det är dålig sikt och svårt att se om det kommer mötande trafik.Avsökning

Cirka 90 % av all information du får som förare är genom synen. Avsökning handlar om hur du använder synen för att skanna av din omgivning och identifiera faror samt risker. Det är ofta väldigt mycket som händer samtidigt i olika trafiksituationer. Därför är det väldigt viktigt att du har en bra avsökning så att du har koll på situationen. Så här gör du:

  • Höj blicken och titta långt fram: Många nyblivna förare tittar ofta väldigt nära framför bilen. Risken med detta är att du missar risker och faror längre fram, blir överraskad och inte hinner reagera på farorna i tid. Lyft därför blicken och titta längre fram framför bilen. Tips: Kör på en rak väg, helst med så få korsningar som möjligt, för att träna på detta. 
  • Ha en rörlig blick: Många nyblivna förare fastnar ofta på föremål och även här riskerar du i så fall att missa viktig information. Ha därför en rörlig blick som skannar av omgivningen och inte endast ett föremål i taget.


Anpassa hastigheten

Ett vanligt fel som många förare gör i början är att man tänker att man alltid ska köra i den hastighetsbegränsning som gäller på vägen. Det stämmer inte. Hastighetsbegränsningen är den högsta tillåtna hastigheten, men du ska anpassa hastigheten beroende på situationen. Här är några exempel:

  • Vid skymd sikt: Om sikten är dålig på grund av exempelvis dimma eller vid ett backkrön ska du sänka din hastighet.
  • Vid halt väglag: Om det är halt väglag ska du sänka din hastighet så att du har kontroll på din bil och inte riskera att få sladd.
  • Vid skola eller dagis: Om du kör i närheten av skolor eller dagis ska du köra saktare än vanligt eftersom det kan finnas barn som oväntat springer ut i vägen.