Styrning och blick

När du har lärt dig att krypköra är det dags att lära dig hur du styr och manövrerar bilen. Du behöver kunna krypköra för att träna på att styra i låg fart. I denna del kommer vi att gå igenom hur du ska använda händerna och blicken vid styrning. Vi kommer även ge exempel på styrövningar som gör att du blir bättre på att styra. Lämplig övningsplats: Parkeringsplats, lugnt industri- eller villaområde.


Indelning

Handsättning när du styr bilen

Rikta blicken vid sväng

Styrövning


Handsättning när du styr bilen

När du kör rakt fram eller svänger lite ska du ha kvar händerna som vi gick igenom i början i delmomentet Körställning


Notera: Undvik att styra samtidigt som bilen står stilla eftersom det sliter på styrningen.


Vid kraftig högersväng: Vrid ratten genom att göra en rörelse där du korsar händerna som i bild A. 


Vid kraftig vänstersväng: Vrid ratten genom att göra en rörelse där du korsar händerna som i bild B.


Notera: Tänk på att du kan vrida ratten flera varv innan du svänger som mest, även kallat fullt rattutslag.Rikta blicken vid sväng

När du svänger är det viktigt att du riktar blicken åt det håll du svänger. På så sätt försäkrar du dig om att det inte är något i vägen dit du svänger.


Ett vanligt fel i början är att man riktar blicken för nära bilen. Träna på att höja blicken för att se längre fram dit du svänger. Med blicken för nära bilen finns det risk att du upptäcker föremål för sent. När du svänger kraftigt behöver du ibland även titta i sidorutorna för att se framåt.Styrövningar

1. Styr först kraftigt åt höger och styr sedan kraftigt tillbaka åt vänster. Upprepa detta enligt bild A.

2. Kör i en 8:a enligt bild B.