Hård inbromsning och styrning från passagerarsätet

Om något oväntat skulle hända, exempelvis att ett barn eller vilt djur springer ut framför bilen, behöver du kunna göra allt för att undvika olyckan. För att undvika en olycka så behöver du kunna få stopp på bilen så snabbt som möjligt genom en hård inbromsning, även kallat panikbromsning. Lämplig övningsplats: Parkeringsplats, lugnt industri- eller villaområde.Indelning

Bromsa in hårt

Styra från passagerarsätet


Bromsa in hårt

Om du kör med en trafikskolas bil finns dubbelkommando som gör att läraren kan bromsa åt dig för att förhindra en olycka. Vid privat övningskörning finns inte dubbelkommando och därför måste du själv kunna göra en hård inbromsning.


Vid hård inbromsning finns det risk för att hjulen låser sig, bilen börjar sladda och du tappar styrkontrollen. Då ska du lätta på bromsen tills du återfår styrförmågan. De flesta bilar idag har ett automatiskt system som motverkar hjullåsning och därmed till viss del sladd, ett så kallat ABS-system (Anti-lock Braking System). 


Så här gör du för att öva på hård inbromsning:

  1. Gasa och öka farten på en raksträcka utan trafik. 
  2. Tryck hårt och bestämt ner bromspedalen och kopplingen samtidigt.
  3. Fortsätt att ha pedalerna nedtryckta tills bilen står stilla. Om du känner att bromspedalen pulserar/vibrerar är det bra, det betyder att ABS-systemet fungerar och är aktivt.Styra från passagerarsätet

Vid privat övningskörning kan det uppkomma oväntade situationer där din handledare snabbt behöver ta över styrningen för att undvika en olycka. Det är därför bra att låta din handledare prova att styra från passagerarsätet när du kör i låg hastighet. Tänk på att handledaren enligt lagen ses som föraren av fordonet och hen har ansvaret vid eventuell olycka.