Backning

När du backar är det viktigt att du kan hantera krypkörningen till fullo eftersom du behöver kunna backa försiktigt och ha god tid att styra. Du måste alltid ha bra uppsikt bakåt samt runt bilen och du ska alltid vara beredd på att bromsa och avbryta backningen. Enligt lagen får du endast backa om det kan ske ”utan fara eller hinder för andra trafikanter”. Det är därför lämpligt att ha som övningsplats: Parkeringsplats, lugnt industri- eller villaområde.


Indelning

Körställning

Att backa

Backövningar


Körställning

Eftersom du behöver ha uppsikt bakåt och runt bilen behöver du kunna vrida huvudet så pass mycket att du även behöver vrida kroppen. Om det behövs för att underlätta får du lossa bilbältet när du backar, detta är dock inget vi rekommenderar.Så här gör du för att backa

  1. När du satt dig i rätt körställning tittar du runt och bakom bilen så att du kan backa säkert.
  2. Lägg i R – backväxeln.
  3. Hitta ett riktmärke att köra mot långt bakom bilen.
  4. Börja krypköra samtidigt som du tittar bakåt och med jämna mellanrum snabbt ser dig omkring bilen.


Notera: Som vi gick igenom tidigare så har backväxeln ofta en spärr i form av att du exempelvis måste trycka ner spaken, lyfta spaken eller lyfta en ring runt spaken för att lägga i växeln.


Backövningar

  1. Backa rakt (A): Träna på att i låg fart hålla en stabil kurs när du backar. Exempelvis intill en vägkant eller längs kanten på en parkeringsplats. Här får du nytta av krypkörningen.
  2. Backa ”S” (B): Backa i låg fart samtidigt som du försiktigt testar att styra fram och tillbaka. Det kan ta lite tid att få en känsla för styrningen.
  3. Backa runt hörn (C): Hitta ett föremål du kan backa runt eller en lugn korsning med så lite trafik som möjligt. Träna sedan på att backa runt föremålet/hörnet.