Handfattning och uppväxling (manuell)

Att lära sig att växla kan ta lite tid och det kan krävas lite träning. Det är viktigt att du lär dig var växlarna sitter så att du kan växla utan att titta på växelspaken. Träna mycket på att växla, ju bättre du blir på att växla, desto lättare kommer resten av körningen bli. Du behöver lära dig att växla utan att titta på växelspaken eftersom du behöver ägna uppmärksamheten på annat under körningen. Lämplig övningsplats: Parkeringsplats, lugnt industri- eller villaområde.


Indelning

Växelträning och handfattning

Växla upp


Växelträning och handfattning

Du kan börja med att träna på att lägga i olika växlar utan att motorn är igång. När du gör detta är det är skonsammare för växellådan om du trycker ner kopplingen. Ha även parkeringsbromsen aktiverad så att inte bilen börjar rulla.


Du ska använda olika handfattningar beroende på vilken växel du ska lägga i:

Bild A: Om du ska lägga i växlar till vänster, vanligtvis 1:an och 2:an, placera handen på höger sida om växelspaken när du växlar.

Bild B: Om du ska lägga i växlar i mitten, vanligtvis 3:an och 4:an, placera handen ovanpå växelspaken när du växlar.

Bild C: Om du ska lägga i växlar till höger, vanligtvis 5:an och 6:an, placera handen på vänster sida om växelspaken när du växlar.Växla upp

Logiken med växling är densamma som vid cykling. Precis som du vill ha högre växlar när du cyklar i en högre hastighet, för att inte behöva trampa så mycket, så ska du ha högre växlar när du kör i högre hastighet.


När du börjar köra startar du på 1:ans växel. När du ökar farten ska du byta till en högre växel. För att det ska gå åt mindre bränsle och din körning ska vara mer miljövänlig ska du bestämt öka farten varje gång innan du växlar upp till nästa växel.


I detta exempel utgår vi från att du har startat bilen och kör igång på 1:ans växel. Så här växlar du upp:

  1. Gasa och öka farten bestämt.
  2. Tryck ner kopplingen samtidigt som du släpper gaspedalen.
  3. Lägg i 2:ans växel.
  4. Höj kopplingen lugnt samtidigt som du ger lite gas.


Notera: När du höjer kopplingen så ska du höja den lugnt. När du däremot trycker ner kopplingen kan du trycka ner den snabbt.


För att sedan växla upp till en högre växel så följer du samma steg som ovan. Exempelvis om du kör på 2:ans växel och ska växla upp till 3:ans växel:

  1. Gasa och öka farten bestämt.
  2. Tryck ner kopplingen samtidigt som du släpper gaspedalen.
  3. Lägg i 3:ans växel.
  4. Höj kopplingen försiktigt samtidigt som du ger lite gas.