Omkörning

När du har fått in vanan att göra en påfart, köra på motorväg/motortrafikled och göra en avfart kan du börja träna på omkörning. I denna del kommer vi att gå igenom hur du ska göra. Lämplig övningsplats: Motorvägar och motortrafikleder.


Indelning

Omkörning: Vilken sida?

Så här gör du en omkörning

När du blir omkörd


Omkörning: Vilken sida?

När du ska köra om fordon ska du göra det på vänster sida. Det finns några undantag när du får köra om på höger sida:

  • Hastighetsbegränsning 70 km/h eller lägre: På vägar med hastighetsbegränsning 70 km/h eller lägre där det finns minst två körfält i samma riktning.
  • Körfält mot olika mål: Om det körfältet du kör i leder mot ett annat mål än körfältet som det andra fordonet kör i.
  • Vid kö: Om det har bildats en kö på vägen.Notera: Det är aldrig tillåtet att köra så kallad slalomåkning, zick-zack, mellan körfält. Det är vårdslöshet i trafik.


Så här gör du en omkörning:

Vid denna övning kommer vi anta att du ligger bakom ett annat fordon i körfältet längst till höger.

  1. Kontrollera att du kan byta till vänster körfält trafiksäkert: Titta i innerspegeln, vänster sidospegel och sedan döda vinkeln (helst inte mer än 90 grader).
  2. Är det fritt kan du ge tecken med blinkers till vänster.
  3. Öka farten och byt lugnt över till vänster körfält. Glöm ej att trycka på gaspedalen då ett vanligt fel är att man omedvetet släpper gaspedalen när man byter körfält.
  4. När du ser fordonet du körde om i innerspegeln kan du byta tillbaka till det högra körfältet.


Notera: Du ska byta tillbaka till det högra körfältet så snart som möjligt efter omkörningen, enligt fjärde punkten ovan, om du inte har för avsikt att köra om fler fordon under samma omkörning.När du blir omkörd

Det finns även regler om hur du ska bete dig när du blir omkörd av ett annat fordon.

  • Underlätta omkörningen: Du ska hålla till höger och underlätta för fordonet som kör om dig.
  • Öka ej farten: Du får inte öka farten när du blir omkörd av ett annat fordon.
  • Avstånd till framförvarande fordon: Du ska ha tillräckligt med avstånd till fordonet framför för att underlätta för omkörande fordon som ska byta tillbaka ditt körfält.