Påfart, körning och avfart

Nu när du har lärt dig grunderna om motorväg och motortrafikled ska vi gå igenom hur du ska göra vid påfart, körning och avfart. Lämplig övningsplats: Motorvägar och motortrafikleder.


Indelning

Påfart

Körfält och placering

Avfart

Körövning


Påfart

På de flesta påfarter till motorvägar/motortrafikleder finns accelerationsfält. Detta är en sträcka där du ska accelerera så att du kommer upp i den hastighet som gäller på motorvägen/motortrafikleden, utan att störa den övriga trafiken. Tanken är att du ska komma upp i samma hastighet som trafiken på motorvägen/motortrafikleden och hitta en lucka som du kan köra in i utan att störa trafiken. Det är varken du eller fordonen på motorvägen/motortrafikleden som har väjningsplikt, det är ett ömsesidigt samspel.Notera: När du styr i hög hastighet behöver du inte styra lika mycket som i låg hastighet. Om du exempelvis ska svänga in på en motorväg, byta körfält eller svänga av: styr lite och mjukt.


Så här gör du en påfart:

 1. Öka farten bestämt. Manuell: Om möjligt så ska du hoppa växlar som vi gick igenom tidigare när du exempelvis växlar från 2:an till 4:an eller 3:an till 5:an.
 2. Kontrollera trafiken på motorvägen, anpassa farten så att du kan komma in i en lucka.
 3. Ge tecken med blinkers till vänster.
 4. Lämna accelerationsfältet så snart som möjligt och kör in i luckan.


Körfält och placering

När du kör på motorväg/motortrafikled ska du generellt välja det körfält längst till höger som går mot det mål du ska mot. Undantag: Du får tillfälligt köra i vänster körfält vid omkörning eller för att underlätta ett annat fordons påfart till motorvägen/motortrafikleden.


Till din hjälp när du ska välja körfält finns det körfältsvägvisare som informerar om vilka körfält som är lämpliga beroende på ditt färdmål (se bild nedan). Avfart

När du ser vägmärken som visar att ditt mål ligger vid nästa avfart är det dags att köra av motorvägen/motortrafikleden. Tänk på att det kan kännas som att du kör långsammare än vad du egentligen gör när du kör av motorvägen/motortrafikleden. Detta kallas fartblindhet som vi gick igenom tidigare.


Så här gör du en avfart:

 1. Ge tecken med blinkers till höger i god tid. Om du inte hindrar fordon kan du redan på motorvägen/motortrafikleden släppa gasen och börja motorbromsa.
 2. När du befinner dig på avfarten börjar du inbromsningen.
 3. Håll bland annat koll på hastighetsmätaren under avfarten för att inte bli fartblind.


Körövning

För att öva på alla de delar vi gått igenom i denna del:

 1. Kör in på en motorväg/motortrafikled och träna på påfart.
 2. Ligg kvar i höger körfält och håll uppsikt efter vägmärken för avfart.
 3. Ta nästa avfart och träna på avfart.
 4. Kör direkt upp igen på motorvägen/motortrafikleden igen och upprepa denna övning.