Väjningsregler: Vägmärken och övriga regler

I denna del fortsätter vi att gå igenom de vanligaste väjningsreglerna. Lämplig övningsplats: Lugnt villaområde eller lugna och mindre stadsvägar.


Indelning

Vägmärket Huvudled

Vägmärket Väjningsplikt

Vägmärket Stopplikt

Högerregeln

Utfartsregeln

Svängningsregeln


Vägmärket Huvudled

När du ska köra in på en huvudled ska du lämna företräde åt de fordon som kör på huvudleden. Huvudled markeras alltid med vägmärket (A) och huvudledens slut markeras med ett slutmärke (B).Vägmärket Väjningsplikt

Där vägmärket Väjningsplikt är uppsatt ska du lämna företräde åt all korsande trafik. När du närmar dig korsningen ska du sakta in i god tid för att visa fordon på korsande väg att du har väjningsplikt.Vägmärket Stopplikt

Där vägmärket Stopplikt är uppsatt måste du stanna innan du kör in på vägen och du ska även lämna företräde åt all korsande trafik. Även om det inte finns några andra fordon på vägen du kör in på, måste du alltid stanna när stopplikt gäller.Notera: Är vägmärket Stopplikt uppsatt under en trafiksignal som visar grönt ska du inte stanna innan du kör in på den korsande vägen.


Högerregeln

Om det inte finns några anvisningar i korsningen, exempelvis vägmärke eller trafiksignal, så gäller allmänna regler. Högerregeln är den vanligaste väjningsregeln i korsningar. Högerregeln innebär att du ska lämna företräde åt trafik som kommer från höger. Utfartsregeln

När du kör ut från en fastighet, parkeringsplats, gångfartsområde, bensinstation eller liknande områden gäller utfartsregeln. Utfartsregeln innebär att du som kör ut, från exempelvis ett gångfartsområde (se bild), ska du lämna företräde åt trafik på den korsande vägen.Svängningsregeln

Svängningsregeln innebär att du, vid sväng i korsning, inte får hindra trafiken på den väg du svänger in på. Vid vänstersväng i korsning ska du även väja för mötande trafik. Om du ska svänga vänster i situationen på bilden så ska du lämna företräde åt den gröna lastbilen och bilen bakom lastbilen.