Introduktion till landsvägskörning

Landsvägskörning är riskfyllt jämfört med andra trafikmiljöer och det är därför denna del kommer efter att du har tränat mycket på att köra i andra miljöer, exempelvis villaområden och stadstrafik. På landsvägar är hastighetsbegränsningen ofta 70 km/h eller högre. Vägarna kan vara kurviga med dålig sikt och körfälten mellan dig och mötande trafik är inte avskilda som på motorväg. Det är viktigt att du är medveten om riskerna med landsvägskörning och vi kommer nu att gå igenom hur du ska köra i dessa miljöer. Lämplig övningsplats: Mindre landsvägar. 



Indelning

Avsökning och riskbedömning vid landsvägskörning

Hastighetsanpassning och avstånd till fordonet framför


Avsökning och riskbedömning vid landsvägskörning

Eftersom det är högre hastigheter på landsvägar behöver du rikta blicken högre upp och längre framför din bil. Skanna av omgivningen (avsökning) efter risker. Exempel på risker på landsvägar:

  • Höga hastighetsbegränsningar: Med höga hastighetsbegränsningar är det viktigt att du hela tiden har koll på trafiken bakom dig och mötande trafik, samt att du håller tillräckligt avstånd till fordonet framför dig.
  • Skymd sikt (A): När sikten är skymd på grund av exempelvis kurvor eller backkrön måste du anpassa hastigheten och köra saktare. Gatubelysning saknas ofta.
  • Gående, ryttare och långsamtgående fordon (B): Håll uppsikt längs vägkanten eftersom det kan finnas gående, cyklister, ryttare på hästar eller långsamtgående fordon (exempelvis traktorer).
  • Vilda djur: Ibland finns det utmärkt med varningsmärken för vissa vilda djur, men du ska alltid vara beredd på att det kan dyka upp vilt på landsvägar
  • Korsningar utan påfart/avfart (C): På landsvägar saknar många korsningar specifika körfält för påfart/avfart, trots höga hastighetsbegränsningar, vilket gör dessa korsningar extra riskfyllda.



Hastighetsanpassning och avstånd till fordonet framför

På landsväg är det extra viktigt att du anpassar hastigheten efter situationen. Om det exempelvis är mörkt eller finns kurvor, backkrön eller långsamtgående fordon vid sidan av vägen ska du anpassa hastigheten och sakta in.


För att undvika att behöva bromsa in kraftigt eller köra in i fordonet framför är det viktigt att du alltid håller avstånd och inte kör för nära fordonet framför dig.