Faktabank / Ordlista

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring är till skillnad från trafikförsäkring inte obligatorisk. Vagnskadeförsäkring täcker skador på ditt fordon trots att du själv orsakat skadan. Detta gäller också när det inte finns något annat fordon inblandat, som vid en singelolycka eller viltolycka. Försäkringen täcker även andra kostnader som till exempel skadegörelse på ditt fordon och bärgning.

Läs mer om försäkringar.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link