Faktabank / Guider

Försäkringar

Trafikförsäkring

Alla registrerade motordrivna fordon som ska användas i trafik måste enligt lag vara trafikförsäkrade. Trafikförsäkringen är den enda försäkringen som är obligatorisk, resterande försäkringar är frivilliga.

Försäkringen ska tecknas av den som äger och, i huvudsak, kör fordonet. Låter man någon annan stå som ägare och försäkringstagare till fordonet finns det risk att man inte får någon ersättning om något skulle hända.

Exempel på skador som trafikförsäkringen täcker

  • Alla personskador. Detta gäller både förare och passagerare och oavsett vem som orsakat olyckan.
  • Om du orsakat en olycka med skador på ett annat fordon ersätter din försäkring skadorna på det andra fordonet.
  • Om du är med i en olycka orsakad av någon i ett annat fordon, ersätter hens försäkring skadorna på ditt fordon.
  • Krockar du med något annat än ett motorfordon, till exempel en skylt eller lyktstolpe, täcker försäkringen sakskadorna.

Wiki Article Image

Halvförsäkring (delkaskoförsäkring)

Halvförsäkring täcker vanligtvis stöld-, maskin-, elektronik- och brandskador, kostnader för assistans och räddning, samt rättsskydd.

Helförsäkring (vagnskadeförsäkring)

I helförsäkring ingår halvförsäkring. Försäkringen täcker även skador på ditt eget fordon vid olika trafikolyckor, trots att du orsakat olyckan. Försäkringen kan även täcka andra kostnader som till exempel bärgningskostnader.

Regressrätt (återkravsrätt)

Regressrätt, även kallad återkravsrätt, innebär att försäkringsbolagen kan kräva tillbaka ersättningar. Det kan hända ifall skadan skett på grund av vårdslöshet eller rattfylleri.

Skadeanmälan

För att försäkringsbolagen ska kunna utreda en olycka ska du fylla i en skadeanmälan. Om du är med i en olycka med ett annat fordon ska både du och föraren i det andra fordonet fylla i varsin skadeanmälan. Det är bra om du har blanketten för skadeanmälan i bilen så att de finns till hands ifall olyckan skulle inträffa. Du kan hämta blanketten hos ditt försäkringsbolag.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link