Faktabank / Ordlista

Upphinnandeolycka

Upphinnandeolycka innebär att du kör på eller blir påkörd bakifrån. Det kan leda till svåra nackskador, även kallade whiplash-skador. Orsaken är ofta att en förare är ofokuserad, håller för kort avstånd till framförande fordon eller dålig sikt.

För att undvika en upphinnandeolycka:

- Håll alltid tillräckligt långt avstånd till fordonet framför dig. För att veta hur långt avstånd du ska hålla kan du använda till exempel tresekundersregeln.

- Försök att vara så fokuserad på körningen som möjligt och var uppmärksam på vad fordonet framför dig gör.

- Var uppmärksam och kör väldigt försiktigt när sikten är dålig på grund av till exempel snöfall eller dimma.

Läs mer om avståndsbedömning.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link