Faktabank / Ordlista

Motortrafikled

Till skillnad från motorväg har motortrafikled i regel endast en körbana som är dubbelriktad. Påfarterna saknar i regel accelerationsfält och då gäller väjningsplikt. På motortrafikled gäller samma regler som på motorväg.

Förbjuden trafik på motorväg/motortrafikled:

- Gående

- Cyklister

- Mopedister

- Trafik med traktor och motorredskap (gäller ej motorredskap klass I som är inrättade som mobilkranar)

På motorväg/motortrafikled gäller även:

- Stoppförbud

- Vändningsförbud

- Backningsförbud

Läs mer om motorväg och motortrafikled.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link