Faktabank / Ordlista

Handlingsberedskap

Handlingsberedskap betyder att du är beredd att handla, ofta i riskfyllda trafiksituationer.

Om du är handlingsberedd minskas reaktionstiden markant och risken för en trafikolycka minskar. Erfarna förare har ofta snabbare reaktionstid eftersom de lättare kan bedöma riskerna i trafiken och är därför oftare handlingsberedda.

Läs mer om reaktionssträcka och reaktionstid.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link