Faktabank / Guider

Stoppsträcka, reaktionssträcka & bromssträcka

Stoppsträcka

Stoppsträckan är den sträcka bilen färdas från det att du upptäckt faran, tills bilen står stilla. Man brukar dela upp stoppsträckan i två delar, reaktionssträcka och bromssträcka. Stoppsträcka = reaktionssträcka + bromssträcka.

Reaktionssträcka

Reaktionssträckan är den sträcka bilen färdas från det att du upptäckt faran, tills du börjar bromsa. Det är två faktorer som påverkar reaktionssträckan:

Reaktionstid

Vanligtvis har människan en reaktionstid på 1 sekund, men det finns flera faktorer som påverkar reaktionstiden. Din reaktionstid blir kortare om du är en erfaren förare eller om du är handlingsberedd. Du har som kortast reaktionstid om du är bromsberedd, det vill säga att du håller foten över bromspedalen och är beredd på att bromsa. Alkohol, droger och trötthet kan däremot förlänga din reaktionstid.

Hastighet

Reaktionssträckan förändras proportionellt mot hastigheten:

2 gånger så hög hastighet => 2 gånger så lång reaktionssträcka

4 gånger så hög hastighet => 4 gånger så lång reaktionssträcka

Förenklad metod för att räkna ut den ungefärliga reaktionssträckan:

Stryk 0:an i hastigheten och multiplicera sedan med 3.

Exempel:

50 km/h: 5 x 3 => 15 meter

70 km/h: 7 x 3 => 21 meter

Tabell med denna metod:

Km/h => Reaktionssträcka (meter)

30 => 9

50 => 15

60 => 18

70 => 21

90 => 27

110 => 33

Bromssträcka

Bromssträckan är den sträckan från det att du börjat bromsa, tills bilen står stilla.

Wiki Article Image

Faktorer som påverkar bromssträckan:

  • Väglag: Det bästa väglaget, där bromssträckan är kortast, är torr asfalt. Om det däremot är halt väglag, som till exempel is på vägen, blir bromssträckan längre.
  • Däckens grepp: Om däcken är slitna får de sämre grepp och bromssträckan blir längre.
  • Bromsarna: Typ av bromsar och deras skick påverkar bromssträckan. Det flesta bilar har så kallade ABS-bromsar vilket förkortar bromssträckan på de flesta underlag.
  • Vikt: Ju mer last eller ju mer bilen väger, desto längre blir bromssträckan.
  • Lutning: Om vägen lutar uppåt blir bromssträckan kortare och vid nedförslutning blir den längre.

Wiki Article Image

  • Hastighet: Ju högre hastighet du har, desto längre blir bromssträckan. Bromssträckan ökar kvadratiskt mot hastigheten:

2 gånger så hög hastighet => 4 gånger så lång bromssträcka

3 gånger så hög hastighet => 9 gånger så lång bromssträcka

Förenklad metod för att räkna ut den ungefärliga bromssträckan:

Ta bort 0:an från hastigheten. Multiplicera talet med sig själv och multiplicera sedan med 0,4. Denna formel räknar med att bilen har bra bromsar, bra däck och torr asfalt som underlag.

Exempel:

30 km/h: 3 x 3 x 0,4 => 3,6 meter

50 km/h: 5 x 5 x 0,4 => 10 meter

Tabell med denna metod:

Km/h => Bromssträcka (meter)

30 => 3,6

50 => 10

60 => 14,4

70 => 19,6

90 => 32,4

110 => 48,4

Räkna ut stoppsträcka

För att räkna ut stoppsträckan räknar du först ut reaktionssträckan och bromssträckan, sedan adderar du båda.

Exempel med 50 km/h:

Reaktionssträcka + Bromssträcka = Stoppsträcka

(5 x 3) + (5 x 5 x 0,4) = 15 + 10 = 25 meter

Tabell för stoppsträcka:

Km/h => Stoppsträcka (meter)

30 => 12,6

50 => 25

60 => 32,4

70 => 40,6

90 => 59,4

110 => 81,4

Från km/h (kilometer per timme) till m/s (meter per sekund)

Ibland kan du behöva göra om km/h till m/s för att beräkna hur långt bilen färdas under ett antal sekunder. Om du exempelvis blundar till i en sekund eller sträcker dig efter mobilen i två sekunder, hur långt färdas bilen på denna tid? Om du exempelvis färdas i 15 m/s och du sträcker dig efter mobilen i två sekunder så färdas du 30 meter (2 * 15 = 30) på denna tid.

Förenklad beräkning

När du ska göra om km/h till m/s kan du göra en uppskattning eftersom en exakt beräkning kan vara svårt utan miniräknare.

Börja med att stryka nollan i km/h och multiplicera sedan med 3. Exempel där du gör om 30 km/h till m/s:

1. Stryk nollan i km/h: 30 => 3

2. Multiplicera med 3: 3 * 3 = 9

Med uppskattningen kan du därför säga att 30 km/h är ungefär 9 m/s.

Exakt beräkning

För att beräkna exakt så dividerar du km/h med 3,6. Exempel där du gör om 30 km/h till m/s:

30/3,6 = 8,33333…

Med uträkningen kan du därför säga att 30 km/h är exakt 8,333 m/s.

Plugga smart och klara teoriprovet

  • Alla körkortsfrågor från 2024
  • Hela körkortsboken som ljudbok och video
  • Utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen

Trafiko

4.8/5 - App Store & Play Store

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link