Faktabank / Ordlista

Grundregeln

Grundregeln handlar om att du ska köra defensivt med omsorg, varsamhet, att inte störa och visa hänsyn. Tänk på att visa hänsyn till:

-Barn

-Äldre människor

-Funktionshindrade

-De som bor i närheten av vägen

-De som befinner sig på vägen

Grundregeln är viktig för att samspelet mellan fordon i trafiken ska fungera och för dem som påverkas av trafiken.

Läs mer om trafikens grundregler och begrepp.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link