Faktabank / Ordlista

Gångfartsområde

På gångfartsområde är det tillåtet att köra med motordrivna fordon, men reglerna är anpassade.

När du kör i ett gångfartsområde får du inte köra snabbare än gångfart, runt 7 km/h, och du har väjningsplikt mot gående. När du sedan kör ut från gångfartsområdet gäller utfartsregeln, det vill säga att du har väjningsplikt.


Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link