Faktabank / Ordlista

Bromsljus

Bromsljus är två lampor med ett rött ljus, placerade baktill på bilen. Detta finns för att uppmärksamma bakomvarande fordon att du bromsar. Vissa nya bilar har även en lampa placerad högst upp i bakrutan.

Bromsljusen tänds så fort du trycker ner bromspedalen. Innan du bromsar är det därför bra om du trycker lätt på bromspedalen, så att bromsljusen tänds, för att varna fordon bakom dig.

Läs mer om bilens belysningar.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link