Faktabank / Guider

Bilens belysningar

Helljus

Helljus ska du använda så ofta som möjligt för att få bästa möjliga sikt. I vissa situationer är det däremot inte tillåtet att använda helljus.

När helljus inte får användas:

 • Vid tillfredställande belysning: Med tillfredställande belysning menas att ingen del av vägbanan är mörk. I detta fall kommer du inte att se bättre med helljus eftersom vägen redan är belyst.

Wiki Article Image

 • Vid möte: När du möter andra fordon, spårvagn, tåg eller fartyg och föraren riskerar att bländas. Möter du gående ska du däremot fortsätta köra med helljus.
 • Vid körning bakom ett annat fordon: Om du kör så nära framförvarande fordon att föraren riskerar att bländas genom backspegeln.

Helljus förbättrar oftast sikten, men det finns undantag. I kraftig dimma eller snörök kan ljuset reflekteras, vilket resulterar i att siktsträckan kan bli kortare med helljus jämfört med halvljus.

Halvljus

Du måste alltid ha strålkastare tända när du är ute och kör. Det vanligaste är att man kör med halvljus och parkeringsljus kombinerat.

Vilka ljus får halvljus kombineras med?

Ej tillåtet

 • Dimljus kombinerat med halvljus
 • Varselljus kombinerat med halvljus
 • Extraljus kombinerat med halvljus

Tillåtet

 • Parkeringsljus kombinerat med halvljus

Om du kör med halvljus och en utav halvljuslamporna går sönder ska du stänga av halvljuset och sätta på parkeringsljus och dimljus. Du måste stänga av halvljuset när du sätter på dimljuset eftersom de inte får kombineras.

Varselljus

Varselljus kan användas istället för halvljus i dagsljus vid bra siktförhållanden. Varselljus ska därför inte användas vid körning i nedsatt sikt som till exempel skymning, gryning, regn, dimma eller liknande. Varselljus får ej kombineras med dimljus.

Extraljus

För att förstärka ljuset ytterligare kan man montera olika extraljus på bilen. Extraljus får inte kombineras med halvljus, utan ska användas i de situationer då helljus är tillåtet. Exempel på extraljus:

 • Fjärrljus: Förstärker ljuset framåt och ger en längre siktsträcka.
 • Kurvljus: Sprider ljuset framåt och ger en bredare ljusbild.

Wiki Article Image

Dimljus

Det är tillåtet att använda dimljus istället för halvljus i dagsljus. Det är även tillåtet i mörker, men endast vid kraftigt regn eller dimma.

Parkeringsljus

När du står stilla utmed vägkanten i mörker, skymning eller gryning och vägbelysningen är dålig ska parkeringsljuset vara tänt. Undantag: Tvåhjuliga fordon utan sidovagn behöver inte ha tända parkeringsljus i denna situation.

Bakljus (baklyktor)

Bakljuset tänds samtidigt som halv-, hel-, och parkeringsljus. Bakljuset är två lampor med rött sken som är placerade baktill på bilen.

Bromsljus

När du trycker ned bromspedalen tänds bromsljusen. Bromsljusen har ett rött sken och sitter baktill på bilen vid bakljus och blinkers. På vissa bilar finns även bromsljus i bakrutan.

Wiki Article Image

Bromsljusen signalerar för bakomvarande fordon att du bromsar. För att varna förare i god tid kan du börja med att bromsa lätt innan du bromsar kraftigare. Då börjar bromsljusen lysa i god tid, redan innan du bromsar på riktigt.

Dimbakljus

Dimbakljus förstärker bakljuset för att bakomvarande fordon ska upptäcka dig vid nedsatt sikt som till exempel kraftigt snöfall eller dimma. Du kan se på instrumentpanelen när dimbakljuset är på.

Dimbakljuset ger ifrån sig ett väldigt starkt ljus som kan blända förare som kör bakom dig. Du ska därför slå av dimbakljuset så fort föraren har upptäckt dig.

Backljus

Backljus är lampor med vitt sken som är placerade baktill på bilen. Backljuset tänds när du lägger i backväxeln.

Blinkers (körriktningsvisare)

Blinkers har ett orange blinkande ljus.

Blinkers ska användas i dessa situationer

 • När du ska vända på vägen
 • När du ska svänga i en vägkorsning
 • När du ska starta från en vägkant
 • När du ska byta körfält eller i övrigt flyttar fordonet i sidled

Varningsblinkers

Varningsblinkers sätter du på med en knapp på instrumentpanelen, vanligtvis markerad med en röd triangel. När du sätter på varningsblinkers börjar alla fyra blinkers att blinka samtidigt.

Wiki Article Image

Varningsblinkers ska användas för att varna andra förare vid nödsituationer, till exempel nödstopp eller olycka. Varningsblinkers måste inte, men får användas i samband med bogsering.

Skyltljus (skyltlykta)

Skyltljuset sitter precis ovanför registreringsskylten för att lysa upp den. Det tänds samtidigt som halv-, hel-, och parkeringsljuset.

Plugga smart och klara teoriprovet

 • Alla körkortsfrågor från 2024
 • Hela körkortsboken som ljudbok och video
 • Utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen

Trafiko

4.8/5 - App Store & Play Store

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link