Faktabank / Ordlista

Bilinspektör

En bilinspektör är en person som har tillåtelse att göra en teknisk kontroll av ditt fordon. Detta kan ske när som helst när du är ute och kör. Om de inspekterar ditt fordon och upptäcker brister leder det till körförbud eller att du måste kontrollera bilen hos en bilbesiktning. Läs mer om besiktning.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link