Faktabank / Guider

Skyldigheter & åtgärder vid trafikolycka

Skyldigheter

Om du är inblandad i en trafikolycka har du som trafikant vissa skyldigheter. Det spelar ingen roll om det är du som orsakat olyckan eller om du endast är vittne, du har fortfarande skyldigheter:

 • Stanna kvar: Du ska alltid stanna kvar på olycksplatsen och hjälpa till efter bästa förmåga. Det kan finnas skadade som behöver din hjälp eller fordon som behöver flyttas.
 • Lämna uppgifter: Du måste alltid lämna dina uppgifter om namn, adress och upplysningar om händelsen till inblandade parter.
 • Flytta fordon: Fordon som utgör hinder eller fara för andra trafikanter ska flyttas så snart som möjligt. Om någon skadats svårt eller omkommit i olyckan får du endast flytta på fordon ifall de utgör fara för annan trafik.
 • Kontakta polisen: Om någon har skadats (och skadan inte är obetydlig) eller omkommit ska du kontakta polisen, 112, så snart som möjligt.
 • Vid skada av egendom: Om du skadat någon annans egendom, till exempel på en parkeringsplats, ska du i första hand kontakta ägaren. Om du inte kan få tag på ägaren ska du kontakta polisen.
 • Vid skada av trafikanordning: Har du kört på och skadat ett vägmärke eller annan trafikanordning ska du i första hand försöka återställa det skadade. Går inte detta ska du märka ut platsen och kontakta polisen.

I denna ordning ska du hjälpa till vid en olycka

 1. Överblicka: Det första du ska göra är att överblicka olycksplatsen för att se vad som behöver göras först. Finns det någon som är allvarligt skadad som behöver akut hjälp? Finns det fordon som utgör hinder eller fara för annan trafik? Finns det risk för brand? Behöver polis/ ambulans kontaktas?
 2. Vid risk för brand: Slå av tändningen i inblandade fordon, flytta personer ur riskzonen och försök släcka branden med en brandsläckare, om det finns en sådan till hands.
 3. Hjälp skadade och varna andra trafikanter: Om skadade behöver akut hjälp ska du hjälpa dem omedelbart. Flytta de fordon som hindrar annan trafik, om det är möjligt och tillåtet. Om detta inte går ska du varna andra trafikanter med hjälp av varningstriangel och varningsblinkers.
 4. Larma: Om det behövs ska du larma polis och ambulans på nummer 112.

Wiki Article Image

Vid akut hjälp, första hjälpen – LABC

LABC (livsfarligt läge, andning, blödning, cirkulationssvikt/chock) är en minnesregel för hur, och i vilken ordning, du ska hjälpa skadade som behöver akut hjälp:

Livsfarligt läge

Alla skadade personer som befinner sig i ett livsfarligt läge måste flyttas omedelbart. Exempel: Om den skadade riskerar att bli påkörd eller drunkna.

Andning

Kontrollera personens medvetande och andning. Är personen medvetslös ska du börja med att öppna luftvägarna. Det gör du genom att försiktigt lägga en hand på personens panna, två fingrar under hakan och sedan luta huvudet bakåt. Kontrollera personens andning genom att lyssna efter andetag och se ifall bröstkorgen rör sig. Andas personen normalt ska du placera honom/henne i stabilt sidoläge.

Om personen inte andas, eller har svag oregelbunden andning, ska du larma 112 och utföra hjärt- och lungräddning (HLR).

Wiki Article Image

Blödning

Vid kraftig blödning ska du försöka placera den skadade kroppsdelen så högt som möjligt. Lägg ett tryckförband på såret för att stoppa blödningen. Om du inte har något tryckförband till hands kan du använda två vanliga tygstycken, ett som du lägger på såret och ett som du binder runt såret.

Cirkulationssvikt/Chock

Om den skadade förlorat mycket blod kan personen drabbas av cirkulationssvikt. Detta är ett livsfarligt tillstånd.

Vanliga symptom: Personen är förvirrad, blek, kallsvettig, fryser och har snabb och svag puls. Det är också vanligt att personen känner sig törstig.

Åtgärder mot cirkulationssvikt:

 • Lägg personen i stabilt sidoläge med huvudet lågt och benen högt.
 • Håll personen varm, med hjälp av en filt eller liknande. Tala lugnande med personen.
 • Stoppa eventuella blödningar.
 • Ge inte personen något att äta eller dricka!
Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link