Faktabank / Guider

Grupptryck & stress

Grupptryck

Vi påverkas hela tiden av andra människor. Är du med en grupp människor som säger åt dig hur du ska bete dig, kan det vara svårt att säga ifrån. Du vill passa in och inte bli utfryst ur gruppen. I många fall kan det leda till att en förare tar onödiga risker i trafiken, men i vissa fall kan grupptryck även vara positivt.

Positivt grupptryck

I en väl fungerande grupp kan alla stå upp för sina egna åsikter, utan att de andra i gruppen säger vad du ska tycka. Då vågar du även säga ifrån när dina kompisar tar onödiga risker i trafiken. Om gruppen visar att de inte tolererar när föraren bryter mot trafikregler får det en positiv effekt på föraren.

Exempel

 • Du tänker köra hem från en fest trots att du druckit en större mängd alkohol. Du låter bli eftersom flera av dina kompisar säger åt dig att du inte borde köra när du druckit alkohol.

Wiki Article Image

 • Du sitter i en bil bredvid din kompis som kör. Din kompis kör i 120 km/h trots att den gällande hastighetsbegränsningen är 70 km/h. Eftersom du vet att det är trafikfarligt och olagligt att köra så snabbt på en 70-väg säger du åt honom/henne att sänka hastigheten.

Negativt grupptryck

I en grupp som fungerar mindre bra vågar du kanske inte stå för din åsikt. Du gör som alla andra och följer gruppen på grund av grupptrycket. Studier har visat att unga förare lättare påverkas av sina passagerare och olycksrisken ökar med 2-3 gånger.

Exempel

 • Du har anpassat din hastighet till 40 km/h på en 50-väg eftersom det är halt väglag. Dina kompisar i bilen säger olika kommentarer: ”Kom igen, kör snabbare! Är du feg eller?” Trots att du känner dig obekväm och rädd så gör du som de säger och kör snabbare.
 • Du är på en fest och har druckit en större mängd alkohol. Trots att du inte vill så övertygar kompisarna dig om att du ska skjutsa dem hem.

Egenskaper som ökar risken att falla för grupptryck

 • Dåligt självförtroende
 • Otrygghet och osäkerhet
 • Rädsla för att göra bort sig
 • Låg stresstålighet

Stress

Vi blir stressade när det ställs för höga krav som vi inte klarar av. Hur bra vi hanterar stress varierar från person till person. Vissa personer är betydligt stresståligare än andra.

Wiki Article Image

Ju svårare en trafiksituation är, desto mer stressade blir vi. Måttlig stress ökar prestationsförmågan, men utsätts vi för hög stress kan prestationsförmågan bli betydligt sämre. Exempelvis kan stress försämra din avsökningsförmåga, vilket innebär att du blir sämre på att läsa av din omgivning.

För att minska risken att vår prestationsförmåga försämras är det viktigt att försöka hantera stressen och behålla lugnet. Då blir det lättare att tänka och klara sig ur problemet.

Exempel på reaktioner på grund av hög stress

 • Sämre reaktionsförmåga
 • Panik
 • Feltolkning av omgivningen
 • Att du tänker sämre, tanketröghet
 • Stirrighet
 • Tunnelseende
 • Att du ger upp och inte ens försöker att lösa situationen

Förhindra att du hamnar i stressituationer genom att:

 • Köra lugnt, defensivt och hålla låg hastighet
 • Köra vid tidpunkter då det är mindre trafik
 • Ha god tid till körningen
 • Välja lätta färdvägar
Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link