Faktabank / Guider

Läkemedel & droger

Läkemedel

Många läkemedel, både receptbelagda och receptfria, kan påverka dig negativt som bilförare. De kan till exempel leda till nedsatt reaktionsförmåga, trötthet, nedsatt uppmärksamhet och dåsighet. Ett läkemedels påverkan varierar från person till person. Det är därför viktigt att du känner efter om du är en lämplig förare när du medicinerar.

Ansvar

Läkaren som skriver ut läkemedlet är skyldig att informera dig om hur läkemedlet påverkar dig som bilförare. Även apoteket som säljer läkemedlet ska informera dig. Trots detta ligger hela ansvaret på dig som förare. Läs noga igenom bipacksedeln innan du tar medicinen. Om du uppträder trafikfarligt, på grund av att du är påverkad av ett läkemedel, kan du dömas för rattfylleri.

Wiki Article Image

Läkemedel i samband med alkohol

Kombinationen av alkohol och läkemedel kan inte bara vara livsfarligt, utan också försämra din körförmåga betydligt. Ett läkemedel som vanligtvis inte påverkar dig som förare, kan ha negativ påverkan tillsammans med alkohol.

Narkotika

Att alkohol och bilkörning är olagligt och trafikfarligt är för många en självklarhet. Det man inte får glömma är att det är lika farligt att köra narkotikapåverkad.

Wiki Article Image

Hur påverkar narkotika oss som förare?

Olika preparat påverkar oss olika. För att beskriva olika preparats effekter delas narkotika ofta in tre huvudgrupper:

Hallucinogener: Till exempel marijuana och LSD. Dessa droger skapar en förvrängd verklighetsbild och framkallar hallucinationer.

Vakenhetssänkande medel: Till exempel morfin och heroin. Dessa droger har en lugnande effekt och risken att somna bakom ratten ökar.

Vakenhetshöjande medel: Till exempel kokain och amfetamin. Dessa droger försämrar ditt omdöme och en vanlig följd är självöverskattning. Det finns även risk att kollapsa eftersom drogerna tar bort trötthetskänslorna. Till slut orkar inte kroppen mer.

Vad säger lagen om narkotika i trafiken?

I trafiken råder det nolltolerans mot narkotikapåverkade förare. Så fort narkotika kan spåras i blodet kan du dömas för rattfylleri.

Tänk på: Om du till exempel har rökt hasch eller marijuana kan spår av drogen finnas kvar i din kropp under en längre tid. Du kan alltså dömas för rattfylleri trots att du inte rökt samma dag.

Trafiko

Här finns vi:

Apple App Store LinkGoogle Play Store Link